Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Nasz zespół

spacing

Jolanta Budzowska

Partner, radca prawny

obrazek

Radca prawny wykonująca zawód od 1997 roku. Od 2009 roku jest z ramienia Polski członkiem Zarządu  międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia: POEPIL – Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers z siedzibą w Birmingham w Anglii. Od lat zajmuje się sprawami cywilnymi w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych pacjentów w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych w ponad stu procesach cywilnych.


Autorka szeregu komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach. Jest także autorką własnych publikacji i wykładów na ten temat i współautorką monograficznej publikacji PEOPIL w języku angielskim na temat uregulowań w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód na osobie w poszczególnych krajach. Książką jest aktualnie przygotowywana do druku.


 


Posługuje się językiem angielskim.


j.budzowska@bf.com.pl

Publikacje (106)