Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Medyczne Wszystkie wpisy

spacing

22 grudzień 2015

Czy będzie łatwiej uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Od początku działania Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych znawcy tematu twierdzili, że w obecnym kształcie przepisy nie spełniają oczekiwań. Nie budzi przy tym wątpliwości, że pozasądowy system uzyskiwania odszkodowania za błędy medyczne jest potrzebny. Szczególnie, jeśli mógłby spełniać podwójną rolę: ułatwiać poszkodowanym pacjentom otrzymanie zadośćuczynienia za doznane podczas leczenia szkody na zdrowiu, a jednocześnie pomagać gromadzić dane o zdarzeniach niepożądanych. Centralny rejestr zdarzeń niepożądanych (pomyłek, błędów organizacyjnych, powtarzających się błędów diagnostycznych itp) mógłby pomóc w zapobieganiu powielania tych samych błędów. Na potrzebę gromadzenia takich danych wskazały też wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach projektu "Bezpieczny Pacjent". W przedsięwzięciu tym uczestniczyła m.in. kancelaria, przeprowadzając pierwsze tak kompleksowe badanie akt sądowych, gdzie przedmiotem sporu były tzw. sprawy medyczne, oraz badanie orzecznictwa Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

W treści artykułu szerzej na ten temat wypowiada się mec. Jolanta Budzowska.

Rzeczpospolita.pl - "Odszkodowanie za błąd medyczny: Doktor pomoże uzyskać pieniądze"