Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Nasz zespół

spacing

Benedykt Fiutowski

Partner, radca prawny

obrazek

Radca prawny wykonujący zawód od 1995 roku. Współzałożyciel spółki partnerskiej Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni. Specjalizuje się w procesach inwestycyjnych, prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w sprawach z zakresu dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe i arbitrażowe. Wielokrotnie występował w charakterze arbitra, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas aplikacji sędziowskiej uwieńczonej egzaminem sędziowskim. Od lat jest arbitrem stałego sądu polubownego w Krakowie. Nadzoruje departament procesowy w sprawach gospodarczych. Jest stałym doradcą procesowym instytucji finansowych. Od 2005 roku jako członek International Litigation and ADR Group, działającej przy Eurojuris International z siedzibą w Brukseli, czynnie uczestniczy w jej pracach na forum międzynarodowym. Uczestnik projektu "Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej", który ukończył z pozytywnym wynikiem w zakresie prawniczego języka angielskiego i uzyskał certyfikat potwierdzający prawo do występowania przed sądami Unii Europejskiej.


 


Posługuje się językiem angielskim.


b.fiutowski@bf.com.pl

Publikacje (31)