Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

28 listopad 2017

Konferencja – Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej – 27.11.2017

W dniu 27 listopada 2017 r. mec. Karolina Kolary wzięła udział w konferencji naukowej „Szkody osobowe – doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Konferencja została zorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Klub Parlamentarny PSL i Polską Izbę Ubezpieczeń. Mec. dr Józef Zych (Sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu II Kadencji, radca prawny) wystąpił z prelekcją na temat zasad ustalania zadośćuczynienia, natomiast mec. Zbigniew Tur (Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych) omówił rolę radcy prawnego i problemy napotykane w procesie dochodzenia zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi. Punkt widzenia naszych – na co dzień – przeciwników procesowych zaprezentował Andrzej Maciążek – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dr Dorota Gałczyńska – Zych, Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Zgodnie z przewidywaniami i programem zasadnicza część dyskusji skupiła się wokół finansowych aspektów związanych z ustalaniem rekompensaty na rzecz osób poszkodowanych: zaprezentowano status quo, a także sformułowano postulaty ustalania zadośćuczynienia w sposób bardziej przewidywalny – choć bez konkretnych rozwiązań, które być może staną się tematem dyskusji w ramach przyszłych, podobnych wydarzeń.