Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Czego można żądać

spacing

Roszczenia związane ze szkodą na osobie wynikającą z wypadku drogowego (komunikacyjnego), przy pracy, lotniczego, wywołanego przez niebezpieczny produkt oraz wypadku związanego z uprawianiem sportu i podobnych zdarzeń, mogą być trojakiego rodzaju.


Pierwszym z nich jest odszkodowanie w ścisłym znaczeniu tego słowa. Odszkodowanie to służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (wydatków na leki, specjalistów, opiekę, itd.); zatem wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości tych strat.


Drugim z roszczeń jest roszczenie o zadośćuczynienie. Celem zadośćuczynienia, w odróżnieniu od odszkodowania, jest rekompensata strat niematerialnych (zwanych często stratami moralnymi) - takich jak m. in. uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, związanych z tym cierpień fizycznych i psychicznych, ewentualnej konieczności zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych, etc.


Ostatnim z możliwych roszczeń jest renta. Renta przysługuje, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.


Dowiedz się więcej:


Bliższe informacje zawarte są także w zakładce VIDEO.