Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Trybunał w Strasburgu

spacing

Reprezentacja przed Trybunałem w Strasburgu

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach o stwierdzenie naruszenia prawa przewidzianego w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po nowelizacji przez Protokół 11 (ratyfikowane przez Polskę 19.01.1993), Protokół Dodatkowy (ratyfikowany przez Polskę 10.10.1994), Protokół 4 (ratyfikowany przez Polskę 10.10.1994), Protokół 6 (ratyfikowany przez Polskę 01.11.2000), Protokół 7 (ratyfikowany przez Polskę 01.03.2003), i przyznanie zadośćuczynienia.

 

Ze zbioru ponad 200 felietonów publikowanych od 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej przez prawników i współpracowników HFPC została utworzona strona internetowa "Prosto ze Strasburga", która umożliwia łatwe wyszukiwanie poszczególnych omówień orzeczeń ETPC. Zapraszamy do korzystania ze zbioru na stronie: www.wyrokietpc.pl

Dokumenty do pobrania

  • Instrukcja Prezesa Trybunału wydana w dniu 28 marca 2007 r.

    pobierz plik>
  • Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania przed Trybunałem

    pobierz plik>