Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

18 październik 2017

Wielomilionowa, korzystna ugoda- odszkodowanie z błędy lekarskie podczas porodu [16.10.2017]

Kancelaria BFP w imieniu swoich klientów, w tym poważnie poszkodowanego dziecka, które cierpi na mózgowe porażenie dziecięce spowodowane niedotlenieniem podczas porodu, zawarła ugodę sądową.
 
Dziecko otrzyma łącznie blisko 2 mln. zł., w tym odszkodowanie za błąd lekarzy, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, skapitalizowaną rentę i odsetki za czas trwania procesu sądowego. Na bieżąco będzie też wypłacana kilkutysięczna miesięczna renta.
 
Matka dziecka otrzyma blisko 300 tys. zł. jako zadośćuczynienie za błąd lekarski.
 
Z uwagi na klauzulę poufności, nie podajemy bliższych danych ani okoliczności sprawy.