Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Medyczne Wszystkie wpisy

spacing

03 marzec 2016

„Zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej w polskim prawie – analiza prawna” Jolanta Budzowska

„Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej, w którym właściwym prawem materialnym jest prawo polskie, potrafią budzić sporo kontrowersji – czy to przez wzgląd na specyficzne zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia, czy to różne terminy przedawnienia roszczeń. Co więcej, w przeszłości nawet sama możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby bliskiej nie zawsze była oczywista. Przepisy regulujące omawiane zagadnienie doczekały się na przestrzeni lat kilku istotnych nowelizacji, niemniej jednak od kilku już lat stan prawny oraz poglądy orzecznictwa są stabilne. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu jak omawiana instytucja funkcjonuje obecnie, a także w skrócie przedstawić jak funkcjonowała w przeszłości.”

Dokumenty do pobrania