Budzowska Fiutowski i Partnerzy - Radcowie Prawni

Wybór językapl en de fr

Zobacz stronę Pomoc Prawna »

Jakie zadośćuczynienie może przyznać Trybunał ?

spacing

Pomocne informacje w tym zakresie zawiera Instrukcja Prezesa Trybunału wydana w dniu 28 marca 2007 roku. Przykładowo, w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, za przewlekłość postępowania cywilnego, małoletnia powódka uzyskała dodatkowo kwotę 2 tys. EUR (po wcześniejszym przyznaniu przez sąd krajowy kwoty 5 tys. złotych). W innym przypadku przewlekłości postępowania związanego ze śmiercią osoby bliskiej, klienci naszej kancelarii uzyskali łącznie kwotę 10 tys. EUR w wyniku zawartej przez ETPCz ugody.