mec. Bartłomiej Kałucki

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie studiów zdobywałem doświadczenie w sekcji prawa administracyjnego Studenckiej Poradni Prawnej oraz m.in. w Zespole Terenowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Podczas aplikacji radcowskiej wielokrotnie uczestniczyłem w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration. Na listę radców prawnych zostałem wpisany w 2016 roku.

Do zespołu Kancelarii BFP dołączyłem w 2012 roku. Współpracuję z Mecenasem Benedyktem Fiutowskim i Mecenasem Michałem Sikorą w ramach zespołu prawa gospodarczego. W szczególności interesuję się sprawami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również kwestiami dotyczącymi prawa i postępowania administracyjnego. Interesuje mnie także bioetyka.