Od niedawna dochodzenie odszkodowań w przypadku tzw. zdarzeń medycznych jest możliwe w trybie administracyjnym, w drodze postępowania przed komisją wojewódzką. W tego typu sprawach poszkodowany nie może być reprezentowany przez pełnomocnika. Tryb ten jest dostępny tylko dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.. Z uwagi na górną granicę możliwego do uzyskania odszkodowania (100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia i 300 tys. w przypadku śmierci pacjenta) i brak możliwości uzyskania renty, ta ścieżka dochodzenia odszkodowań powinna być rozważana jedynie w przypadku błędów medycznych nie skutkujących poważnymi konsekwencjami.

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

mec. Jolanta Budzowska