/upload/news/

19 listopada 2014

Linie lotnicze zapłacą za opóźnienia!

Linie lotnicze nie unikną obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowań w związku z opóźnieniami lotów. 31 października 2014 roku the Supreme Court of the United Kingdom oddalił apelacje wniesione od wyroków ogłoszonych w czerwcu tego roku w sprawach          Jet2.com Ltd v Huzar (o syng. [2014] EWCA Civ 791) oraz  Thomson Airways Ltd  v Dawson  (o sygn. [2014] EWCA Civ 845).

Linie lotnicze nie unikną obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowań w związku z opóźnieniami lotów. 31 października 2014 roku the Supreme Court of the United Kingdom oddalił apelacje wniesione od wyroków ogłoszonych w czerwcu tego roku w sprawach          Jet2.com Ltd v Huzar (o syng. [2014] EWCA Civ 791) oraz  Thomson Airways Ltd  v Dawson  (o sygn. [2014] EWCA Civ 845). Orzeczenia te otworzyły pasażerom możliwość zgłaszania przeciwko przewoźnikowi roszczeń z tytułu opóźnień lotów. W wyrokach zostały poruszone dwie istotne kwestie dotyczące odpowiedzialności przewoźnika w razie opóźnienia spowodowanego wystąpieniem problemów technicznych oraz terminu przedawnienia roszczenia. Zapadłe rozstrzygnięcia są precedensowe: sąd w sprawie Jet2.com v Huzar jednoznacznie wskazał, że przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty także za opóźnienie powstałe w wyniku wystąpienia problemów technicznych. Problemy techniczne nie mogą być bowiem uznane za „nadzwyczajną okoliczność”, ponieważ są one ściśle związane z faktem prowadzenia działalności przez przewoźnika lotniczego. Wyrok w sprawie Thomson Airways Ltd  v Dawson  potwierdził natomiast, że na terenie Wielkiej Brytanii w kwestii terminu przedawnienia roszczenia, zastosowanie znajduje sekcja 9 ustawy „the Limitation Act 1980”, która stanowi, że termin ten wynosi sześć lat od chwili zaistnienia zdarzenia. Tym samym sąd odrzucił argument pełnomocnika pozwanego przewoźnika Thomson, że zastosowany powinien być art. 35 Konwencji Montrealskiej, który to ustanawia termin przedawnienia na okres 2 lat od dnia zaistnienia zdarzenia. Rozstrzygnięcie to jest efektem orzeczenia Trybunału UE o sygn. akt C–139/11, w którym Trybunał uznał, że to prawo krajowe określa termin przedawnienia powództwa o odszkodowanie, bowiem przewidziany w art. 5 i 7 Rozporządzenia (WE) NR 261/2004 środek w postaci odszkodowania znajduje się poza zakresem stosowania Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej.  

Przypomnieć należy, że Rozporządzenie (WE) NR 261/2004, które reguluje standard ochrony pasażerów, nakłada na przewoźnika obowiązek udzielenia odpowiedniej opieki, której zakres określony jest w art. 9 w/w Rozporządzenia. Wysokość rekompensaty za odwołanie lotu uzależniona jest od jego długości i oscyluje w granicach 250 - 600 €. Odpowiedzialność przewoźników lotniczych może zostać wyłączona w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można byłoby uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą w szczególności zaistnieć w przypadku skrajnie złych warunków meteorologicznych  uniemożliwiających dany lot, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Należy podkreślić, że w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. akt C-402/07 i C-432/07, Trybunał zaznaczył, że pasażer, który ucierpiał na wskutek minimum 3 godzinnego opóźnienia lotu winien być traktowany w taki sam sposób jak pasażer lotu odwołanego. Odmienne traktowanie wiązałoby się bowiem z naruszeniem zasady równości traktowania związku z faktem ponoszenia przez nich analogicznej szkody, polegającej na stracie czasu.

 

źródło: http://www.theguardian.com/business/2014/oct/31/airlines-liable-historial-delays-supreme-court-ruling

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..