/upload/news/

19 listopada 2014

Linie lotnicze zapłacą za opóźnienia!

Linie lotnicze nie unikną obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowań w związku z opóźnieniami lotów. 31 października 2014 roku the Supreme Court of the United Kingdom oddalił apelacje wniesione od wyroków ogłoszonych w czerwcu tego roku w sprawach          Jet2.com Ltd v Huzar (o syng. [2014] EWCA Civ 791) oraz  Thomson Airways Ltd  v Dawson  (o sygn. [2014] EWCA Civ 845).

Linie lotnicze nie unikną obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowań w związku z opóźnieniami lotów. 31 października 2014 roku the Supreme Court of the United Kingdom oddalił apelacje wniesione od wyroków ogłoszonych w czerwcu tego roku w sprawach          Jet2.com Ltd v Huzar (o syng. [2014] EWCA Civ 791) oraz  Thomson Airways Ltd  v Dawson  (o sygn. [2014] EWCA Civ 845). Orzeczenia te otworzyły pasażerom możliwość zgłaszania przeciwko przewoźnikowi roszczeń z tytułu opóźnień lotów. W wyrokach zostały poruszone dwie istotne kwestie dotyczące odpowiedzialności przewoźnika w razie opóźnienia spowodowanego wystąpieniem problemów technicznych oraz terminu przedawnienia roszczenia. Zapadłe rozstrzygnięcia są precedensowe: sąd w sprawie Jet2.com v Huzar jednoznacznie wskazał, że przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty także za opóźnienie powstałe w wyniku wystąpienia problemów technicznych. Problemy techniczne nie mogą być bowiem uznane za „nadzwyczajną okoliczność”, ponieważ są one ściśle związane z faktem prowadzenia działalności przez przewoźnika lotniczego. Wyrok w sprawie Thomson Airways Ltd  v Dawson  potwierdził natomiast, że na terenie Wielkiej Brytanii w kwestii terminu przedawnienia roszczenia, zastosowanie znajduje sekcja 9 ustawy „the Limitation Act 1980”, która stanowi, że termin ten wynosi sześć lat od chwili zaistnienia zdarzenia. Tym samym sąd odrzucił argument pełnomocnika pozwanego przewoźnika Thomson, że zastosowany powinien być art. 35 Konwencji Montrealskiej, który to ustanawia termin przedawnienia na okres 2 lat od dnia zaistnienia zdarzenia. Rozstrzygnięcie to jest efektem orzeczenia Trybunału UE o sygn. akt C–139/11, w którym Trybunał uznał, że to prawo krajowe określa termin przedawnienia powództwa o odszkodowanie, bowiem przewidziany w art. 5 i 7 Rozporządzenia (WE) NR 261/2004 środek w postaci odszkodowania znajduje się poza zakresem stosowania Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej.  

Przypomnieć należy, że Rozporządzenie (WE) NR 261/2004, które reguluje standard ochrony pasażerów, nakłada na przewoźnika obowiązek udzielenia odpowiedniej opieki, której zakres określony jest w art. 9 w/w Rozporządzenia. Wysokość rekompensaty za odwołanie lotu uzależniona jest od jego długości i oscyluje w granicach 250 - 600 €. Odpowiedzialność przewoźników lotniczych może zostać wyłączona w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można byłoby uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą w szczególności zaistnieć w przypadku skrajnie złych warunków meteorologicznych  uniemożliwiających dany lot, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Należy podkreślić, że w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. akt C-402/07 i C-432/07, Trybunał zaznaczył, że pasażer, który ucierpiał na wskutek minimum 3 godzinnego opóźnienia lotu winien być traktowany w taki sam sposób jak pasażer lotu odwołanego. Odmienne traktowanie wiązałoby się bowiem z naruszeniem zasady równości traktowania związku z faktem ponoszenia przez nich analogicznej szkody, polegającej na stracie czasu.

 

źródło: http://www.theguardian.com/business/2014/oct/31/airlines-liable-historial-delays-supreme-court-ruling

Więcej informacji

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..