/upload/news/

04 grudnia 2015

Wykład Mec. Jolanty Budzowskiej na IV Kongresie Prawa Medycznego [12.2015]

Kongres Prawa Medycznego, pod patronatem OIRP w Krakowie, ORA w Krakowie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ to wydarzenie cieszące się od lat uznaniem środowiska naukowego i prawników praktyków. Co rok skupia w Krakowie ok. 300 osób reprezentujących zawody medyczne i prawnicze.

Kongres Prawa Medycznego, pod patronatem OIRP w Krakowie, ORA w Krakowie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ to wydarzenie cieszące się od lat uznaniem środowiska naukowego i prawników praktyków. Co rok skupia w Krakowie ok. 300 osób reprezentujących zawody medyczne i prawnicze. W grudniu 2015 roku w Krakowie odbył się IV już Kongres Prawa Medycznego i - podobnie jak poprzednie edycje - spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

 

 

Po raz pierwszy czynny udział w wydarzeniu wziął przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta – Mariusz Mamczarek, który przedstawił dorobek oraz zamierzenia Rzecznika na najbliższe lata, wskazując na zamiar aktywnego uczestniczenia rzecznika w postępowaniach cywilnych o zadośćuczynienie. Wśród prelegentów nie zabrakło także prof. dr hab. Andrzeja Zolla, który omówił temat prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, oraz prof. Jerzego Stępnia, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Podczas tej edycji koncentrowano się na omówieniu problematyki dóbr osobistych pacjentów, lekarzy i szpitali. Wykład wprowadzający wygłosił SSO Paweł Szewczyk, a następnie mec. Jolanta Budzowska przybliżyła zgromadzonym problematykę naruszeń dóbr osobistych pacjenta oraz przysługującego wówczas zadośćuczynienia. Jej rozważania dotyczyły m.in. kwestii adekwatnego związku przyczynowego, osób bezpośrednio i pośrednio poszkodowanych na gruncie kodeksu cywilnego oraz kontrowersyjnego w doktrynie i orzecznictwie zagadnienia - możliwości uzyskania zadośćuczynienia przez osoby bliskie pacjenta na podstawie art. 24 k.c. w związku z 448 k.c. Kolejne wystąpienie mec. Anny Kordylewskiej oraz Marty Borówki traktowało o ochronie dóbr osobistych lekarzy. Prelegentki w swojej prezentacji zwróciły uwagę m.in. na problem związany z krytyką lekarzy w Internecie. Ostatni wykład dotyczący tej tematyki, tym razem dotyczący ochrony dóbr osobistych szpitala, wygłosili - mec. Monika Kurbiel i mec. Dominik Burek.

 

 

Czwarta edycja Kongresu pozwoliła również na debatę na temat szeroko dyskutowanego w Polsce problemu limitowania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. Mec. Grzegorz Glanowski skupił się na omówieniu finansowania przez NFZ nadwykonań świadczeń zdrowotnych w oparciu o aktualne orzecznictwo. O współfinansowaniu świadczeń zdrowotnych przez pacjenta mówił natomiast mec. Tomasz Pęcherz. Ostatnim wykładem podczas dwudniowego IV Kongresu Prawa Medycznego był wykład dr. Roberta Śliwy - ,,Prawno-fiskalne konsekwencje realizacji umowy cywilnoprawnej na oddziale szpitalnym”.

 

 

Zainteresowanie, z jakim spotykają się kolejne edycje Kongresu Prawa Medycznego, świadczą o jego wysokim poziomie merytorycznym i trafności wybranej przez organizatorów formuły. Już dziś zatem można zanotować w kalendarzu, że w grudniu 2016 roku będzie miał miejsce piąty Kongres, tradycyjnie już w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie.

Więcej informacji

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..