/upload/news/

04 grudnia 2015

Wykład Mec. Jolanty Budzowskiej na IV Kongresie Prawa Medycznego [12.2015]

Kongres Prawa Medycznego, pod patronatem OIRP w Krakowie, ORA w Krakowie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ to wydarzenie cieszące się od lat uznaniem środowiska naukowego i prawników praktyków. Co rok skupia w Krakowie ok. 300 osób reprezentujących zawody medyczne i prawnicze.

Kongres Prawa Medycznego, pod patronatem OIRP w Krakowie, ORA w Krakowie, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ to wydarzenie cieszące się od lat uznaniem środowiska naukowego i prawników praktyków. Co rok skupia w Krakowie ok. 300 osób reprezentujących zawody medyczne i prawnicze. W grudniu 2015 roku w Krakowie odbył się IV już Kongres Prawa Medycznego i - podobnie jak poprzednie edycje - spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

 

 

Po raz pierwszy czynny udział w wydarzeniu wziął przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta – Mariusz Mamczarek, który przedstawił dorobek oraz zamierzenia Rzecznika na najbliższe lata, wskazując na zamiar aktywnego uczestniczenia rzecznika w postępowaniach cywilnych o zadośćuczynienie. Wśród prelegentów nie zabrakło także prof. dr hab. Andrzeja Zolla, który omówił temat prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, oraz prof. Jerzego Stępnia, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Podczas tej edycji koncentrowano się na omówieniu problematyki dóbr osobistych pacjentów, lekarzy i szpitali. Wykład wprowadzający wygłosił SSO Paweł Szewczyk, a następnie mec. Jolanta Budzowska przybliżyła zgromadzonym problematykę naruszeń dóbr osobistych pacjenta oraz przysługującego wówczas zadośćuczynienia. Jej rozważania dotyczyły m.in. kwestii adekwatnego związku przyczynowego, osób bezpośrednio i pośrednio poszkodowanych na gruncie kodeksu cywilnego oraz kontrowersyjnego w doktrynie i orzecznictwie zagadnienia - możliwości uzyskania zadośćuczynienia przez osoby bliskie pacjenta na podstawie art. 24 k.c. w związku z 448 k.c. Kolejne wystąpienie mec. Anny Kordylewskiej oraz Marty Borówki traktowało o ochronie dóbr osobistych lekarzy. Prelegentki w swojej prezentacji zwróciły uwagę m.in. na problem związany z krytyką lekarzy w Internecie. Ostatni wykład dotyczący tej tematyki, tym razem dotyczący ochrony dóbr osobistych szpitala, wygłosili - mec. Monika Kurbiel i mec. Dominik Burek.

 

 

Czwarta edycja Kongresu pozwoliła również na debatę na temat szeroko dyskutowanego w Polsce problemu limitowania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. Mec. Grzegorz Glanowski skupił się na omówieniu finansowania przez NFZ nadwykonań świadczeń zdrowotnych w oparciu o aktualne orzecznictwo. O współfinansowaniu świadczeń zdrowotnych przez pacjenta mówił natomiast mec. Tomasz Pęcherz. Ostatnim wykładem podczas dwudniowego IV Kongresu Prawa Medycznego był wykład dr. Roberta Śliwy - ,,Prawno-fiskalne konsekwencje realizacji umowy cywilnoprawnej na oddziale szpitalnym”.

 

 

Zainteresowanie, z jakim spotykają się kolejne edycje Kongresu Prawa Medycznego, świadczą o jego wysokim poziomie merytorycznym i trafności wybranej przez organizatorów formuły. Już dziś zatem można zanotować w kalendarzu, że w grudniu 2016 roku będzie miał miejsce piąty Kongres, tradycyjnie już w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie.

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..