/upload/news/

24 stycznia 2017

Kancelaria BFP walczy o lepszy dostęp pacjentów do dokumentacji medycznej

Nasza kancelaria postanowiła wystąpić w interesie pacjentów z interwencją w sprawie wysokich opłat pobieranych przez placówki medyczne za wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem.  Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Pacjenta o zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii oraz ewentualne wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Nasza kancelaria postanowiła wystąpićw interesie pacjentów z interwencją w sprawie wysokich opłat pobieranych przez placówki medyczne za wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Pacjenta o zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii oraz ewentualne wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Maksymalne stawki za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały określone w art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Szpitale z różnych regionów Polski interpretują jednak przepisy na swoją korzyść, w ocenie kancelarii BFP - nieprawidłowo.

Problem w tym, że stawka maksymalna za 1 stronę dokumentacji uzależniona jest od sposobu powielenia dokumentacji. I tak:

- stawka 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 8,11 zł) jest pobierana od 1 strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej;

- stawka 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 0,81 zł)  jest pobierana od 1 strony kopii dokumentacji medycznej;

- stawka 0,004 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 16,22 zł) jest pobierana od udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku.

W praktyce jednak podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych rozszerzają stosowanie wyższej stawki przewidzianej za udostępnienie odpisu lub wyciągu, tj. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia na udostępnianie pacjentom lub wnioskodawcom kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czyli dziesięć razy więcej, niż przewiduje ustawa jako opłatę maksymalną za wydanie kopii. 

Nie można uznać takiego postępowania za prawidłowe, bowiem przepis art. 28 u.p.p. wyraźnie wprowadził podział między stawką dla odpisów i wyciągów oraz stawką dla kopii. 

Zgodnie z interpretacją Rady Języka Polskiego istnieje zasadnicza różnica w sposobie sporządzenia kopii i odpisu: „(…) kopia jest wiernym odtworzeniem oryginału (np. w przypadku dokumentów jest to zgodność nie tylko z treścią oryginału, ale również zachowanie takiego samego układu graficznego), inaczej jest to dokładne powtórzenie czegoś, np. poprzez „skserowanie”, o tyle odpis dokumentu odnosił się będzie do przepisania tekstu oryginalnego z wiernym zachowaniem zgodności co do treści tego tekstu z tekstem oryginalnym”.

Także projekt nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2016 roku w art. 1 wprowadza definicje legalne tych sposobów powielenia dokumentacji: „9) odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem; 10) kopia – dokument wytworzony przez dokładne odwzorowanie treści i formy oryginału dokumentacji medycznej”.

Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem nie skutkuje „przekształceniem się” kopii w odpis.

Miejmy nadzieję, że złożony wniosek odniesie zamierzony skutek i będzie stanowić początek normalizacji stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Gdy dokumentacja liczy kilkaset stron, zawyżone opłaty za wydanie kserokopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, może być poważną przeszkodą w dochodzeniu przez pacjentów odszkodowania za błąd medyczny.

 

Zespół Kancelarii BFP

Więcej informacji

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..