/upload/news/

24 stycznia 2017

Kancelaria BFP walczy o lepszy dostęp pacjentów do dokumentacji medycznej

Nasza kancelaria postanowiła wystąpić w interesie pacjentów z interwencją w sprawie wysokich opłat pobieranych przez placówki medyczne za wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem.  Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Pacjenta o zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii oraz ewentualne wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Nasza kancelaria postanowiła wystąpićw interesie pacjentów z interwencją w sprawie wysokich opłat pobieranych przez placówki medyczne za wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Pacjenta o zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii oraz ewentualne wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Maksymalne stawki za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały określone w art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Szpitale z różnych regionów Polski interpretują jednak przepisy na swoją korzyść, w ocenie kancelarii BFP - nieprawidłowo.

Problem w tym, że stawka maksymalna za 1 stronę dokumentacji uzależniona jest od sposobu powielenia dokumentacji. I tak:

- stawka 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 8,11 zł) jest pobierana od 1 strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej;

- stawka 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 0,81 zł)  jest pobierana od 1 strony kopii dokumentacji medycznej;

- stawka 0,004 przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 16,22 zł) jest pobierana od udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku.

W praktyce jednak podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych rozszerzają stosowanie wyższej stawki przewidzianej za udostępnienie odpisu lub wyciągu, tj. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia na udostępnianie pacjentom lub wnioskodawcom kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czyli dziesięć razy więcej, niż przewiduje ustawa jako opłatę maksymalną za wydanie kopii. 

Nie można uznać takiego postępowania za prawidłowe, bowiem przepis art. 28 u.p.p. wyraźnie wprowadził podział między stawką dla odpisów i wyciągów oraz stawką dla kopii. 

Zgodnie z interpretacją Rady Języka Polskiego istnieje zasadnicza różnica w sposobie sporządzenia kopii i odpisu: „(…) kopia jest wiernym odtworzeniem oryginału (np. w przypadku dokumentów jest to zgodność nie tylko z treścią oryginału, ale również zachowanie takiego samego układu graficznego), inaczej jest to dokładne powtórzenie czegoś, np. poprzez „skserowanie”, o tyle odpis dokumentu odnosił się będzie do przepisania tekstu oryginalnego z wiernym zachowaniem zgodności co do treści tego tekstu z tekstem oryginalnym”.

Także projekt nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2016 roku w art. 1 wprowadza definicje legalne tych sposobów powielenia dokumentacji: „9) odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem; 10) kopia – dokument wytworzony przez dokładne odwzorowanie treści i formy oryginału dokumentacji medycznej”.

Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem nie skutkuje „przekształceniem się” kopii w odpis.

Miejmy nadzieję, że złożony wniosek odniesie zamierzony skutek i będzie stanowić początek normalizacji stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Gdy dokumentacja liczy kilkaset stron, zawyżone opłaty za wydanie kserokopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, może być poważną przeszkodą w dochodzeniu przez pacjentów odszkodowania za błąd medyczny.

 

Zespół Kancelarii BFP

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..