/upload/news/

12 marca 2012

Wyrok arbitrażowy ws najmu

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

Pozew wniesiony został do Sądu Arbitrażowego na podstawie tzw. zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie najmu powierzchni komercyjnej w jednym z centrów handlowych. Sprawę rozstrzygało trzech arbitrów: przewodniczącego składu orzekającego, arbitra wskazanego przez stronę powodową oraz stronę pozwaną. W sprawie odbyły się dwa posiedzenia.

Postępowanie rozstrzygane było na podstawie Regulamin Sądu Arbitrażowego oraz ustawy  Kodeks postępowania cywilnego.

Zadaniem składu orzekającego było rozstrzygniecie, czy po stronie pozwanej zachodziły przesłanki pozwalające na uznanie winy albo jej braku przy opóźnieniu w przekazaniu powierzchni najmu, a tym samym istnienia obowiązku zapłaty kary umownej.

Stan faktyczny sprawy zaliczyć należy do skomplikowanych, ale i równocześnie ciekawych. Skomplikowanie sprawy bez wątpienia osadza się w odmiennej interpretacji zapisów umowy najmu. Składa się na to również dwukrotna zmiana zapisów umowy w części dotyczącej obowiązku strony pozwanej co do terminu przekazania lokalu oraz zmiany lokalizacji (relokacji) przedmiotu najmu w centrum handlowym.

Pomimo jednak skomplikowanego charakteru sprawy, znacznego rozmiaru zebranego w sprawie materiału dowodowego, Skład Orzekający rozpoznał sprawę w jeden rok i trzy miesiące. Orzeczenie zapadłe w sprawie jest ostateczne. Oznacza to, że wyrok Sądu Arbitrażowego podlega wykonaniu po nadaniu temuż klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.

Ostateczność orzeczenia sądu polubownego nie jest równoznaczna z brakiem jakiejkolwiek kontroli. W przypadkach ściśle określonych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, z uwagi na istotne uchybienia, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku.

Analizując całość postępowania przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzić należy, że aktywność procesowa stron nie była w żaden sposób ograniczana, co czyni postępowanie przed takim sądem znacznie bardziej elastycznym, w przeciwieństwie do sądu powszechnego. Sprawność postępowania i jego szybkość pozwala nadto na polecenie rozważenia przez strony różnych stosunków prawnych, w szczególności tych o znacznym stopniu skomplikowania i specjalizacji, możliwości poddania kwestii rozwiązywania sporów przez sąd polubowny.

Sprawę prowadził zespół prawników procesowych w składzie: mec. Jolanta Budzowska,  mec. Michał Sikory i mec. Bartłomiej Flak

Więcej informacji

Inne 31.01.2020

SN po stronie poszkodowanych pacjentów

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – w zakresie,..

Inne 27.01.2020

Błąd medyczny w mediacji - dwudniowa konferencja w Krakowie

W Krakowie w dniach 24-25 stycznia 2020 roku odbyła się pierwsza wspólna konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej..

Inne 13.01.2020

Zmarła przez azbest w miejscu pracy. Walka o odszkodowanie trwała wiele lat - Interwencja Polsat News

Jolanta Knapik przez kilka lat pracowała w budynku pokrytym szkodliwym azbestem. W konsekwencji zachorowała..

Inne 11.01.2020

Uwaga! TVN: 6-latek połknął granulki do udrażniania rur. „Był na granicy życia i śmierci”

Wystarczył moment nieuwagi rodziców i przez kilka miesięcy dziecko walczyło o życie w szpitalu. Jak to..

Inne 26.11.2019

Wystąpienie mec. Jolanty Budzowskiej na konferencji APIL w Londynie

Podczas czwartej konferencji organizacji APIL poświęconej tematyce dochodzenia odszkodowań za obrażenia..

Inne 12.11.2019

Kancelaria BFP pro bono dla Fundacji Pokonaj Chłoniaka

Ochrona zdrowia pacjentów onkohematologicznych oraz podejmowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnostyki..

Inne 14.10.2019

Międzynarodowy Kongres EUROJURIS - Frankfurt 2019

W dniach 10 – 13 października 2019 roku we Frankfurcie nad Menem odbył się doroczny Międzynarodowy Kongres..

Inne 10.10.2019

IV Kongres Turystyki Medycznej

Za nami już 4. edycja Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej! Przez dwa dni, 8 i 9 października 2019..

Inne 07.10.2019

Lekarze zoperowali 22-latkowi zdeformowane ucho. "Miało dojść do poprawy, a pogorszyło się"- Polsat News 6.10.2019

Lekarze z krakowskiego szpitala zrekontruowali 22-latkowi ucho , z jego własnej chrząstki żebrowej. Okazało..

Inne 19.09.2019

Zaszyli w brzuchu pacjentki łyżkę chirurgiczną. Kobieta nie żyje. Jak dochodzić swoich praw po błędach medycznych?

Gościem Kingi Rusin oraz Piotra Kraśki w studiu Dzień Dobry TVN była mecenas Jolanta Budzowska.

Inne 31.01.2020

SN po stronie poszkodowanych pacjentów

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – w zakresie,..

Inne 27.01.2020

Błąd medyczny w mediacji - dwudniowa konferencja w Krakowie

W Krakowie w dniach 24-25 stycznia 2020 roku odbyła się pierwsza wspólna konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej..

Inne 13.01.2020

Zmarła przez azbest w miejscu pracy. Walka o odszkodowanie trwała wiele lat - Interwencja Polsat News

Jolanta Knapik przez kilka lat pracowała w budynku pokrytym szkodliwym azbestem. W konsekwencji zachorowała..

Inne 11.01.2020

Uwaga! TVN: 6-latek połknął granulki do udrażniania rur. „Był na granicy życia i śmierci”

Wystarczył moment nieuwagi rodziców i przez kilka miesięcy dziecko walczyło o życie w szpitalu. Jak to..

Inne 26.11.2019

Wystąpienie mec. Jolanty Budzowskiej na konferencji APIL w Londynie

Podczas czwartej konferencji organizacji APIL poświęconej tematyce dochodzenia odszkodowań za obrażenia..

Inne 12.11.2019

Kancelaria BFP pro bono dla Fundacji Pokonaj Chłoniaka

Ochrona zdrowia pacjentów onkohematologicznych oraz podejmowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnostyki..

Inne 14.10.2019

Międzynarodowy Kongres EUROJURIS - Frankfurt 2019

W dniach 10 – 13 października 2019 roku we Frankfurcie nad Menem odbył się doroczny Międzynarodowy Kongres..

Inne 10.10.2019

IV Kongres Turystyki Medycznej

Za nami już 4. edycja Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej! Przez dwa dni, 8 i 9 października 2019..

Inne 07.10.2019

Lekarze zoperowali 22-latkowi zdeformowane ucho. "Miało dojść do poprawy, a pogorszyło się"- Polsat News 6.10.2019

Lekarze z krakowskiego szpitala zrekontruowali 22-latkowi ucho , z jego własnej chrząstki żebrowej. Okazało..

Inne 19.09.2019

Zaszyli w brzuchu pacjentki łyżkę chirurgiczną. Kobieta nie żyje. Jak dochodzić swoich praw po błędach medycznych?

Gościem Kingi Rusin oraz Piotra Kraśki w studiu Dzień Dobry TVN była mecenas Jolanta Budzowska.