12 marca 2012

Wyrok arbitrażowy ws najmu

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

Pozew wniesiony został do Sądu Arbitrażowego na podstawie tzw. zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie najmu powierzchni komercyjnej w jednym z centrów handlowych. Sprawę rozstrzygało trzech arbitrów: przewodniczącego składu orzekającego, arbitra wskazanego przez stronę powodową oraz stronę pozwaną. W sprawie odbyły się dwa posiedzenia.

Postępowanie rozstrzygane było na podstawie Regulamin Sądu Arbitrażowego oraz ustawy  Kodeks postępowania cywilnego.

Zadaniem składu orzekającego było rozstrzygniecie, czy po stronie pozwanej zachodziły przesłanki pozwalające na uznanie winy albo jej braku przy opóźnieniu w przekazaniu powierzchni najmu, a tym samym istnienia obowiązku zapłaty kary umownej.

Stan faktyczny sprawy zaliczyć należy do skomplikowanych, ale i równocześnie ciekawych. Skomplikowanie sprawy bez wątpienia osadza się w odmiennej interpretacji zapisów umowy najmu. Składa się na to również dwukrotna zmiana zapisów umowy w części dotyczącej obowiązku strony pozwanej co do terminu przekazania lokalu oraz zmiany lokalizacji (relokacji) przedmiotu najmu w centrum handlowym.

Pomimo jednak skomplikowanego charakteru sprawy, znacznego rozmiaru zebranego w sprawie materiału dowodowego, Skład Orzekający rozpoznał sprawę w jeden rok i trzy miesiące. Orzeczenie zapadłe w sprawie jest ostateczne. Oznacza to, że wyrok Sądu Arbitrażowego podlega wykonaniu po nadaniu temuż klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.

Ostateczność orzeczenia sądu polubownego nie jest równoznaczna z brakiem jakiejkolwiek kontroli. W przypadkach ściśle określonych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, z uwagi na istotne uchybienia, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku.

Analizując całość postępowania przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzić należy, że aktywność procesowa stron nie była w żaden sposób ograniczana, co czyni postępowanie przed takim sądem znacznie bardziej elastycznym, w przeciwieństwie do sądu powszechnego. Sprawność postępowania i jego szybkość pozwala nadto na polecenie rozważenia przez strony różnych stosunków prawnych, w szczególności tych o znacznym stopniu skomplikowania i specjalizacji, możliwości poddania kwestii rozwiązywania sporów przez sąd polubowny.

Sprawę prowadził zespół prawników procesowych w składzie: mec. Jolanta Budzowska,  mec. Michał Sikory i mec. Bartłomiej Flak

Więcej informacji

Inne 17.06.2019

Jurismus International - Paryż 2019

W dniach 13-16 czerwca 2019 roku w Paryżu odbył się kongres Jurismus International - stowarzyszenia młodych..

Inne 10.06.2019

Ranking kancelarii prawniczych 2019 -mec. Jolanta Budzowska z tytułem lidera w dziedzinie prawo medyczne i farmaceutyczne!

Redakcja „Rzeczpospolitej” już po raz 17-ty ogłosiła wyniki najbardziej prestiżowego rankingu polskich..

Inne 03.06.2019

Konferencja Web.Lex Meeting 2019

Konferencja odbyła się 31 maja w hotelu Inter Continental w Warszawie. Jak co rok organizatorzy zadbali..

Inne 27.05.2019

Przez błąd medyczny jego syn jest niepełnosprawny. Jaką drogę musiał przejść, aby wywalczyć odszkodowanie?

Gościem Doroty Wellman oraz Marcina Prokopa w studiu DDTVN był Pan Kazimierz Rynkiewicz oraz mec. Jolanta..

Inne 21.05.2019

Practice Groups and Training Days w Ljubljanie (16-19 maja 2019 r.)

Przewidywane skutki Brexitu były jednym z tematów corocznego roboczego spotkania prawników zrzeszonych..

Inne 13.05.2019

PEOPIL Tourism and RTA Conferences – błędy medyczne w Polsce

Tym razem niemal „za miedzą”, bo we Frankfurcie w dniach 9-10 maja 2019 r., odbyła się doroczna konferencja..

Inne 16.04.2019

Ekspercki wykład Gabrieli Lenarczyk na konferencji „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii”

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbyła się szósta w historii działalności ogólnopolska konferencja organizowana..

Inne 15.04.2019

Kancelaria BFP po raz kolejny wyróżniona w rankingu Legal 500!

W najnowszym wydaniu prestiżowego rankingu najlepszych krajowych kancelarii „The Legal 500 EMEA 2019”..

Inne 05.04.2019

O błędzie medycznym w Rozmowach Przed Hejnałem - Radio Kraków

Czym jest błąd medyczny i co na ten temat mówią statystyki? Kiedy to zwykłe zaniedbanie, lekceważenie,..

Inne 17.06.2019

Jurismus International - Paryż 2019

W dniach 13-16 czerwca 2019 roku w Paryżu odbył się kongres Jurismus International - stowarzyszenia młodych..

Inne 10.06.2019

Ranking kancelarii prawniczych 2019 -mec. Jolanta Budzowska z tytułem lidera w dziedzinie prawo medyczne i farmaceutyczne!

Redakcja „Rzeczpospolitej” już po raz 17-ty ogłosiła wyniki najbardziej prestiżowego rankingu polskich..

Inne 03.06.2019

Konferencja Web.Lex Meeting 2019

Konferencja odbyła się 31 maja w hotelu Inter Continental w Warszawie. Jak co rok organizatorzy zadbali..

Inne 27.05.2019

Przez błąd medyczny jego syn jest niepełnosprawny. Jaką drogę musiał przejść, aby wywalczyć odszkodowanie?

Gościem Doroty Wellman oraz Marcina Prokopa w studiu DDTVN był Pan Kazimierz Rynkiewicz oraz mec. Jolanta..

Inne 21.05.2019

Practice Groups and Training Days w Ljubljanie (16-19 maja 2019 r.)

Przewidywane skutki Brexitu były jednym z tematów corocznego roboczego spotkania prawników zrzeszonych..

Inne 13.05.2019

PEOPIL Tourism and RTA Conferences – błędy medyczne w Polsce

Tym razem niemal „za miedzą”, bo we Frankfurcie w dniach 9-10 maja 2019 r., odbyła się doroczna konferencja..

Inne 16.04.2019

Ekspercki wykład Gabrieli Lenarczyk na konferencji „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii”

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbyła się szósta w historii działalności ogólnopolska konferencja organizowana..

Inne 15.04.2019

Kancelaria BFP po raz kolejny wyróżniona w rankingu Legal 500!

W najnowszym wydaniu prestiżowego rankingu najlepszych krajowych kancelarii „The Legal 500 EMEA 2019”..

Inne 05.04.2019

O błędzie medycznym w Rozmowach Przed Hejnałem - Radio Kraków

Czym jest błąd medyczny i co na ten temat mówią statystyki? Kiedy to zwykłe zaniedbanie, lekceważenie,..