/upload/news/

12 marca 2012

Wyrok arbitrażowy ws najmu

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

W sprawie prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie wydany został wyrok zasądzający całość dochodzonego roszczenia na rzecz klienta Kancelarii, czyli 500 tys. złotych z odsetkami. Przedmiot postępowania dotyczył roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu pełnowartościowego lokalu w stanie szczegółowo określonym w umowie najmu, z przyczyn dotyczących wynajmującego.

Pozew wniesiony został do Sądu Arbitrażowego na podstawie tzw. zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie najmu powierzchni komercyjnej w jednym z centrów handlowych. Sprawę rozstrzygało trzech arbitrów: przewodniczącego składu orzekającego, arbitra wskazanego przez stronę powodową oraz stronę pozwaną. W sprawie odbyły się dwa posiedzenia.

Postępowanie rozstrzygane było na podstawie Regulamin Sądu Arbitrażowego oraz ustawy  Kodeks postępowania cywilnego.

Zadaniem składu orzekającego było rozstrzygniecie, czy po stronie pozwanej zachodziły przesłanki pozwalające na uznanie winy albo jej braku przy opóźnieniu w przekazaniu powierzchni najmu, a tym samym istnienia obowiązku zapłaty kary umownej.

Stan faktyczny sprawy zaliczyć należy do skomplikowanych, ale i równocześnie ciekawych. Skomplikowanie sprawy bez wątpienia osadza się w odmiennej interpretacji zapisów umowy najmu. Składa się na to również dwukrotna zmiana zapisów umowy w części dotyczącej obowiązku strony pozwanej co do terminu przekazania lokalu oraz zmiany lokalizacji (relokacji) przedmiotu najmu w centrum handlowym.

Pomimo jednak skomplikowanego charakteru sprawy, znacznego rozmiaru zebranego w sprawie materiału dowodowego, Skład Orzekający rozpoznał sprawę w jeden rok i trzy miesiące. Orzeczenie zapadłe w sprawie jest ostateczne. Oznacza to, że wyrok Sądu Arbitrażowego podlega wykonaniu po nadaniu temuż klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.

Ostateczność orzeczenia sądu polubownego nie jest równoznaczna z brakiem jakiejkolwiek kontroli. W przypadkach ściśle określonych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, z uwagi na istotne uchybienia, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku.

Analizując całość postępowania przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzić należy, że aktywność procesowa stron nie była w żaden sposób ograniczana, co czyni postępowanie przed takim sądem znacznie bardziej elastycznym, w przeciwieństwie do sądu powszechnego. Sprawność postępowania i jego szybkość pozwala nadto na polecenie rozważenia przez strony różnych stosunków prawnych, w szczególności tych o znacznym stopniu skomplikowania i specjalizacji, możliwości poddania kwestii rozwiązywania sporów przez sąd polubowny.

Sprawę prowadził zespół prawników procesowych w składzie: mec. Jolanta Budzowska,  mec. Michał Sikory i mec. Bartłomiej Flak

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..