/upload/news/

26 sierpnia 2012

Skarga kasacyjna ws koncesji dla Telewizji Trwam – info prasowa [08.2012]

W dniu 24 sierpnia br. została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., który utrzymał w mocy dwie decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej rozszerzenia koncesji Telewizji TRWAM na nadawanie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemna w sposób cyfrowy.

W dniu 24 sierpnia br. została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., który utrzymał w mocy dwie decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej rozszerzenia koncesji Telewizji TRWAM na nadawanie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemna w sposób cyfrowy.Reprezentujący Fundację Lux Veritatis mec. Benedykt Fiutowski z krakowskiej kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni wyjaśnił, że skarga opiera się na kilkunastu zarzutach naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. W ocenie Fundacji proces decyzyjny KRRiT jest dotknięty rażącymi wadami stanowiącymi kwalifikowane naruszenie prawa w stopniu uzasadniającym stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji. Jednym z najważniejszych uchybień wytkniętych  w skardze jest pominięcie przez WSA faktu, że trzy z czterech spółek, które otrzymały rozszerzoną koncesję nie miały prawa brać udziału w postępowaniu, bo na dzień składania wniosków nie posiadały ostatecznych decyzji koncesyjnych, a był to warunek konieczny dla  rozpatrzenia wniosku o zmianę koncesji w trybie art. 155 k.p.a.

Fundacja nie zgadza się także z nieuprawnioną oceną jej sytuacji finansowej. WSA uznał, że darowizny jakimi od lat zasilana jest Fundacje przez wspierających ją ludzi nie stanowią udokumentowanego źródła przychodów dających podstawę do pokrycia kosztów nadawania w nowym systemie telewizji naziemnej. Tymczasem, w obecnej sytuacji kryzysu na rynku reklam znacznie mniej pewnym źródłem przychodów są wpływy z reklam, na których opierają się budżety pozostałych wnioskodawców.

W oparciu o wyniki kontroli NIK zbudowano kolejny zarzut: bezpodstawnego zaakceptowania przez KRRiT zamiaru płatności opłat koncesyjnych w ratach przez innych uczestników postępowania, zwłaszcza tych, którym rozszerzono koncesję, albowiem podmioty te, aby uzyskać rozszerzenie koncesji, musiały wykazać się dobrą kondycją finansową pozwalającą na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zmianą sposobu nadawania programu telewizyjnego, w tym także kosztów opłaty koncesyjnej płatnej jednorazowo.

Więcej informacji

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..