/upload/news/

26 sierpnia 2012

Skarga kasacyjna ws koncesji dla Telewizji Trwam – info prasowa [08.2012]

W dniu 24 sierpnia br. została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., który utrzymał w mocy dwie decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej rozszerzenia koncesji Telewizji TRWAM na nadawanie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemna w sposób cyfrowy.

W dniu 24 sierpnia br. została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., który utrzymał w mocy dwie decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej rozszerzenia koncesji Telewizji TRWAM na nadawanie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemna w sposób cyfrowy.Reprezentujący Fundację Lux Veritatis mec. Benedykt Fiutowski z krakowskiej kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni wyjaśnił, że skarga opiera się na kilkunastu zarzutach naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. W ocenie Fundacji proces decyzyjny KRRiT jest dotknięty rażącymi wadami stanowiącymi kwalifikowane naruszenie prawa w stopniu uzasadniającym stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji. Jednym z najważniejszych uchybień wytkniętych  w skardze jest pominięcie przez WSA faktu, że trzy z czterech spółek, które otrzymały rozszerzoną koncesję nie miały prawa brać udziału w postępowaniu, bo na dzień składania wniosków nie posiadały ostatecznych decyzji koncesyjnych, a był to warunek konieczny dla  rozpatrzenia wniosku o zmianę koncesji w trybie art. 155 k.p.a.

Fundacja nie zgadza się także z nieuprawnioną oceną jej sytuacji finansowej. WSA uznał, że darowizny jakimi od lat zasilana jest Fundacje przez wspierających ją ludzi nie stanowią udokumentowanego źródła przychodów dających podstawę do pokrycia kosztów nadawania w nowym systemie telewizji naziemnej. Tymczasem, w obecnej sytuacji kryzysu na rynku reklam znacznie mniej pewnym źródłem przychodów są wpływy z reklam, na których opierają się budżety pozostałych wnioskodawców.

W oparciu o wyniki kontroli NIK zbudowano kolejny zarzut: bezpodstawnego zaakceptowania przez KRRiT zamiaru płatności opłat koncesyjnych w ratach przez innych uczestników postępowania, zwłaszcza tych, którym rozszerzono koncesję, albowiem podmioty te, aby uzyskać rozszerzenie koncesji, musiały wykazać się dobrą kondycją finansową pozwalającą na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zmianą sposobu nadawania programu telewizyjnego, w tym także kosztów opłaty koncesyjnej płatnej jednorazowo.

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..