/upload/news/

30 września 2013

Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania obowiązków umownych [09.2013]

W dniu 30 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, na skutek apelacji spółki reprezentowanej przez Kancelarię, uchylił wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W dniu 30 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, na skutek apelacji spółki reprezentowanej przez Kancelarię, uchylił wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Podstawą roszczenia Klienta Kancelarii w sprawie o zapłatę kwoty 66.529 zł był brak wykonania przez pozwanego obowiązku z umowy najmu w oznaczonym terminie. Zobowiązanie pozwanego zastrzeżone zostało pod rygorem naliczenia kary umownej. Obowiązek pozwanego dotyczył utwardzenia drogi dojazdowej do części magazynowej lokalu, która to okoliczność stanowiła główny punkt sporu sądowego. Roszczenie, poza zastrzeżoną karą umowną, obejmowało zwrot niezamortyzowanych kosztów poniesionych przez Klienta Kancelarii na uruchomienie działalności w lokalu w związku z rozwiązaniem umowy najmu, wobec niewykonania obowiązku umownego przez pozwanego.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Jednakże na skutek apelacji sporządzonej przez Kancelarię, Sąd II instancji w uzasadnieniu ustnym uwzględnił zarzuty apelacji oraz uznał skuteczność rozwiązania umowy najmu przez Klienta Kancelarii, a wobec tego stwierdził - co do zasady - możliwość naliczenia i obciążenia pozwanego karą umowną oraz żądania zwrotu niezamortyzowanych kosztów. Ponadto, Sąd II instancji wskazał, że wobec oddalenia pozwu w oparciu o błędne ustalenia w zakresie skuteczności rozwiązania umowy najmu, Sąd I instancji w ogóle nie rozpoznał istoty sprawy – nie zajął się oceną zasadności roszczeń strony powodowej co do wysokości. A skoro nie doszło do rozpoznania istoty sprawy, Sąd II instancji nie mógł zmienić wyroku i samodzielnie oceniać zasadności roszczeń co do wysokości. Pozbawiłoby to bowiem pozwanego możliwości ustosunkowania się do orzeczenia w tym zakresie, jako, że pozwany podnosił zarzuty co do kary umownej oraz wnosił o miarkowanie kar umownych.

Ustaleniem wysokości roszczenia zajmie się ponownie Sąd I instancji. 

Więcej informacji

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

Inne 21.09.2020

Aplikanci z BFP w finałach konkursu moot court

W dniu 17 września 2020 roku aplikanci radcowscy z kancelarii BFP, po uprzednim przejściu przez etap..