/upload/news/

23 czerwca 2015

Wygrana w sprawie o odszkodowanie i zwrot nienależnego świadczenia w łącznej kwocie prawie miliona złotych [05. 2015]

Stroną powodową, reprezentowaną przez mec. Michała Sikorę z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, była spółka będąca wiodącym polskim producentem wyrobów technicznych z silikonu, gumy i lateksu, działająca zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Sprawa dotyczyła roszczeń odszkodowawczych w związku z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy gwarancji jakości.

Stroną powodową, reprezentowaną przez mec. Michała Sikorę z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, była spółka będąca wiodącym polskim producentem wyrobów technicznych z silikonu, gumy i lateksu, działająca zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Sprawa dotyczyła roszczeń odszkodowawczych w związku z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy gwarancji jakości. Przedmiotem obu umów była współrzędnościowa maszyna pomiarowa, mająca zapewniać stronie powodowej bardzo dokładne pomiary metodą stykową i bezstykową; w mniejszym natomiast zakresie proces dotyczył zwrotu świadczenia nienależnego, które strona powodowa zmuszona była zapłacić (z zastrzeżeniem zwrotu) na rzecz strony pozwanej, a które to żądanie przez pozwaną w ocenie Sądów obu instancji okazało się nieuzasadnione. Oprócz ustaleń faktycznych związanych z wykazaniem samej wadliwości maszyny pomiarowej (m.in. na podstawie prywatnych opinii biegłych oraz opinii sądowej instytutu naukowego), kwestią Sądów było także ustalenie, który podmiot był gwarantem jakości rzeczy sprzedanej, tj. czy był nim producent maszyny pomiarowej (jak twierdziła strona pozwana), czy też sprzedawca maszyny (jak z kolei dowodziła strona powodowa, a co zostało potwierdzone przez Sądy obu instancji).

Sprawa znalazła swój finał w dniu 22 maja 2015 roku, kiedy to Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w całości uwzględnił apelację strony powodowej, wywiedzioną w zakresie żądania zasądzenia odsetek ustawowych od odszkodowania, jak również w całości oddalił apelację strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 listopada 2014 roku. Tym samym Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy korzystny dla klienta naszej kancelarii wyrok Sądu I Instancji, dodatkowo zasądzając na jego rzecz odsetki ustawowe od przyznanego odszkodowania także za okres pomiędzy wezwaniem do zapłaty, wystosowanym do strony pozwanej jeszcze na etapie przedsądowym, a datą wydania wyroku przez Sąd I Instancji.

Łączna kwota zasądzona na rzecz klienta kancelarii wynosi prawie milion złotych.

Z kwestii prawnych wskazać należy m.in. na ustalenie przez Sądy obu instancji, że szkoda po stronie powodowej, jako nabywcy maszyny pomiarowej, odpowiada różnicy pomiędzy ceną zapłaconą za maszynę (wyjściową wartością maszyny) a wartością maszyny z uwzględnieniem jej wadliwości.

Postępowanie przed Sądem I Instancji trwało ponad dwa lata, zaś łącznie z postępowaniem apelacyjnym dwa i pół roku. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest prawomocny.

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..