31 stycznia 2020

SN po stronie poszkodowanych pacjentów

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – w zakresie, w jakim SA oddalił wcześniej powództwo o zadośćuczynienie za doznany przez powoda uszczerbek na zdrowiu (zasądzone pierwotnie przez Sąd pierwszej instancji w wysokości 50 000 zł) oraz za naruszenie prawa powoda do informacji (zasądzone w wysokości 5 000 zł).
Sąd Najwyższy, podzielając zdanie prawników z kancelarii BFP wyrażone w skardze kasacyjnej uznał, że przesłanki, którymi kierował się Sąd Apelacyjny oddalając powództwo są niesłuszne, a co najmniej budzą istotne wątpliwości.

Wskazano, że z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego wynika, iż Sąd ten w zasadniczy sposób zakwestionował opinię biegłego sądowego z zakresu rehabilitacji – w której potwierdzono, że nieprawidłowo prowadzona rehabilitacja miała istotny negatywny wpływ na stan zdrowia powoda, odbierając powodowi szansę na powrót do sprawności po udarze.

W ocenie Sądu Najwyższego przyczyny, dla których Sąd Apelacyjny zdyskredytował tę opinię są niezrozumiałe oraz że taka ocena opinii, jaką zaprezentował Sąd Apelacyjny, nie ma uzasadnionych podstaw. Sąd Najwyższy dodał również, że jeśli Sąd Apelacyjny miał co do treści tej opinii wątpliwości, to powinien dążyć do ich wyjaśnienia – przy czym wyjaśnienie to powinno pochodzić od biegłego z zakresu rehabilitacji, a nie biegłych innych specjalności.

Mec. Karolina Kolary, która wraz z mec. Jolantą Budzowską reprezentuje powoda - poszkodowanego pacjenta, mówi:
- W zakresie, w jakim Sąd Najwyższy orzekał o naruszeniu prawa powoda do informacji o stanie zdrowia wskazano, że jednym ze źródeł informacji, z jakich może korzystać każdy pacjent jest z istoty rzeczy dokumentacja medyczna.

Mec. Jolanta Budzowska dodaje:
- Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji i braki w dokumentacji medycznej bez wątpienia naruszają prawa pacjenta. Dziś, kiedy pacjenci coraz częściej muszą poszukiwać na własną rękę możliwości leczenia czy rehabilitacji, dostęp do dokumentacji medycznej i jej rzetelna treść to dla pacjentów „być albo nie być”. Prawo do prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej zyskuje na znaczeniu, bo jest to źródło wiedzy o przebiegu leczenia i stanie zdrowia pacjenta.

Relacjonując rozprawę kasacyjną przed Sądem Najwyższym Dziennik Gazeta Prawna napisał tak:

„SN wskazał na ważną kwestię dotykającą uprawnień pacjenta – prawa do informacji medycznej.
– Trzeba przypomnieć, że prawo pacjenta lub jego bliskich do uzyskania informacji o stanie zdrowia jest też uprawnieniem do uzyskania rzetelnej, sformułowanej jasno i w zrozumiały dla odbiorcy sposób informacji medycznej. Jej źródłem są lekarze. A elementem tej informacji jest też dokumentacja medyczna, która powinna być należycie prowadzona. Kwestia dostępu do niej też nie została dokładnie wyjaśniona przez sąd – powiedziała sędzia Kozłowska”.

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2020 r., sygn. akt III CSK 264/17

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..