20 marca 2018

Czego mogę żądać, gdy jestem ofiarą błędu medycznego?

Błąd medyczny rodzi prawo do rekompensaty dla poszkodowanego – ofiary błędu. Co konkretnie  przysługuje?