/upload/news/

24 września 2013

Rządowe prace nad popularyzacją mediacji [09.2013]

W dniu 25 września 2013 roku, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, którego członkiem jest Mecenas Benedykt Fiutowski.

W dniu 25 września 2013 roku, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, którego członkiem jest Mecenas Benedykt Fiutowski. Przewodniczył mu wicepremier, minister właściwy ds. gospodarki Janusz Piechociński, który przedstawił cele oraz nakreślił wizję i oczekiwania dotyczące prac zespołu.

Pomysł stworzenia Zespołu jest wspólnym projektem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego w posiedzeniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W skład 24 - osobowego zespołu weszli wybitni praktycy i teoretycy prawa, eksperci zajmujący się m.in. rozstrzyganiem sporów gospodarczych, konsultanci, mediatorzy, reprezentanci samorządu adwokackiego i radcowskiego oraz osoby zaangażowane w popularyzację  i rozpowszechnianie mediacji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż osoby tworzące zespół, to w przeważającej mierze praktycy, których doświadczenie pozwoli stworzyć rekomendację zmian w prawie, opartą o ich spostrzeżenia i praktyczną znajomość problemów związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Pozwoli to na stworzenie przepisów, które upowszechnią ten sposób rozwiązywania konfliktów.

Zespół będzie obradował podczas regularnych spotkań w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

Mediacje w sprawach cywilnych – w tym w sprawach gospodarczych, wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku – o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 172, poz. 1438, z późn. zm.), która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku. Ustawa była wykonaniem zaleceń zawartych w rekomendacjach Rady Europy, w szczególności – rekomendacji Rady Europy z dnia 18 września 2002 roku, dotyczącej mediacji w sprawach cywilnych.

Jednak wbrew oczekiwaniom, mediacje nie zyskały w Polsce tak dużej popularności jak w krajach Europy Zachodniej. Dlatego głównym celem powołanego Zespołu, jest diagnoza obecnej sytuacji w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych oraz diagnoza polskiego rynku. W oparciu o tę diagnozę, zespół wypracuje metody pozwalające na rozpowszechnienie i popularyzację mediacji. Przyczyni się to z jednej strony do dociążenia sądów, które obecnie prowadzą wiele spraw między przedsiębiorcami, a spory między nimi ciągną się latami. Z drugiej strony – mediacje są szansą dla samych przedsiębiorców – po pierwsze pozwalają na dużo szybsze rozwiązanie konfliktu, po drugie – dają możliwość dalszej współpracy między danymi przedsiębiorcami, co z kolei rodzi pozytywny efekt ekonomiczny dla państwa.

Więcej informacji

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..

Inne 20.11.2023

II Forum Prawno-Ekonomiczne w Częstochowie

Tegoroczne Forum zostało poświęcone tematyce prawa medycznego, a do udziału w nim zaproszono także mec...

Inne 26.10.2023

Wystąpienie mec. Michała Krzanowskiego na konferencji Outer Temple Chambers

Dnia 19 października 2023 r. w Londynie, kancelaria Outer Temple Chambers zorganizowała konferencję prawniczą,..

Inne 17.10.2023

Konferencja EUROJURIS INTERNATIONAL – RZYM 2023

W dniach 12 – 14 października 2023 r. Anna Miśtal-Kluś, radca prawny i partner kancelarii Budzowska Fiutowski..

Wydarzenia w kancelarii 05.09.2023

Kancelaria BFP w Poland Business Run

W minioną niedzielę 3 września 2023 r. zespół z kancelarii BFP po raz kolejny wziął udział w charytatywnym..

Inne 22.06.2023

Mec. Jolanta Budzowska oraz Kancelaria BFP wyróżnione tytułem lidera w dziedzinie „prawo medyczne i farmaceutyczne” w opublikowanym właśnie 21 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

O zwycięstwie decydowało uznanie środowiska prawniczego, pozycja w międzynarodowych rankingach jak również..

BFP w mediach 15.06.2023

Była w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. „To mogłam być też ja”- uwaga TVN

Całą noc leżałam sama na sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że wody będą mniej odpływać..

Inne 03.04.2023

Izabela z Pszczyny - materiał niemieckiej telewizji RBB

Niemiecka stacja RBB wyemitowała reportaż o restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych w Polsce i ich..

BFP w mediach 03.04.2023

Kancelaria BFP wśród najczęściej polecanych kancelarii w Polsce wg. FORBES!

Wyróżnienie w kategorii "szkody osobowe i zaniedbania medyczne" otrzymaliśmy w oparciu o rekomendacje..

BFP w mediach 03.03.2023

50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia!

Miło nam poinformować, że Rynek Zdrowia uznał mec. Jolanta Budzowska za jedną z 50. najbardziej wpływowych..

BFP w mediach 19.01.2023

Uwaga TVN - Przez 4 lata szpital nie poinformował pacjenta o śmiertelnej chorobie!

Czy w takich przypadkach – braku informacji o niekorzystnym wyniku badania – podmiot leczniczy odpowiada..