/upload/news/

24 września 2013

Rządowe prace nad popularyzacją mediacji [09.2013]

W dniu 25 września 2013 roku, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, którego członkiem jest Mecenas Benedykt Fiutowski.

W dniu 25 września 2013 roku, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, którego członkiem jest Mecenas Benedykt Fiutowski. Przewodniczył mu wicepremier, minister właściwy ds. gospodarki Janusz Piechociński, który przedstawił cele oraz nakreślił wizję i oczekiwania dotyczące prac zespołu.

Pomysł stworzenia Zespołu jest wspólnym projektem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego w posiedzeniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W skład 24 - osobowego zespołu weszli wybitni praktycy i teoretycy prawa, eksperci zajmujący się m.in. rozstrzyganiem sporów gospodarczych, konsultanci, mediatorzy, reprezentanci samorządu adwokackiego i radcowskiego oraz osoby zaangażowane w popularyzację  i rozpowszechnianie mediacji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż osoby tworzące zespół, to w przeważającej mierze praktycy, których doświadczenie pozwoli stworzyć rekomendację zmian w prawie, opartą o ich spostrzeżenia i praktyczną znajomość problemów związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Pozwoli to na stworzenie przepisów, które upowszechnią ten sposób rozwiązywania konfliktów.

Zespół będzie obradował podczas regularnych spotkań w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

Mediacje w sprawach cywilnych – w tym w sprawach gospodarczych, wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku – o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 172, poz. 1438, z późn. zm.), która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku. Ustawa była wykonaniem zaleceń zawartych w rekomendacjach Rady Europy, w szczególności – rekomendacji Rady Europy z dnia 18 września 2002 roku, dotyczącej mediacji w sprawach cywilnych.

Jednak wbrew oczekiwaniom, mediacje nie zyskały w Polsce tak dużej popularności jak w krajach Europy Zachodniej. Dlatego głównym celem powołanego Zespołu, jest diagnoza obecnej sytuacji w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych oraz diagnoza polskiego rynku. W oparciu o tę diagnozę, zespół wypracuje metody pozwalające na rozpowszechnienie i popularyzację mediacji. Przyczyni się to z jednej strony do dociążenia sądów, które obecnie prowadzą wiele spraw między przedsiębiorcami, a spory między nimi ciągną się latami. Z drugiej strony – mediacje są szansą dla samych przedsiębiorców – po pierwsze pozwalają na dużo szybsze rozwiązanie konfliktu, po drugie – dają możliwość dalszej współpracy między danymi przedsiębiorcami, co z kolei rodzi pozytywny efekt ekonomiczny dla państwa.

Więcej informacji

BFP w mediach 25.02.2021

Chirurgia plastyczna - kiedy lekarz odpowiada za efekt? - Uwaga TVN

„Uwaga” wyemitowała ostatnio program o serii nieudanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, przeprowadzonych..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

BFP w mediach 25.02.2021

Chirurgia plastyczna - kiedy lekarz odpowiada za efekt? - Uwaga TVN

„Uwaga” wyemitowała ostatnio program o serii nieudanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, przeprowadzonych..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..