/upload/news/

28 marca 2014

Oddalone powództwo Syndyka o bezskuteczność czynności prawnej upadłego [03.14]

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 26 marca 2014 roku, oddalił powództwo syndyka skierowane do banku reprezentowanego przez Kancelarię w sprawie o uznanie za bezskuteczną wobec masy upadłości czynność prawną upadłego, polegającą na ustanowieniu hipoteki. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16,5 mln zł. Podstawę prawną żądania syndyka masy upadłości stanowił art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 26 marca 2014 roku, oddalił powództwo syndyka skierowane do banku reprezentowanego przez Kancelarię w sprawie o uznanie za bezskuteczną wobec masy upadłości czynność prawną upadłego, polegającą na ustanowieniu hipoteki. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16,5 mln zł. Podstawę prawną żądania syndyka masy upadłości stanowił art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), który pozwala żądać uznania za bezskuteczne ustanowienie zabezpieczenia długu niewymagalnego dokonane przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił argumentację prezentowaną w procesie przez mec. Benedykta Fiutowskiego i stwierdził, że bezskuteczność czynności w oparciu o ww. przepis prawa następuje z mocy prawa, wobec czego nie można wydać konstytutywnego wyroku stwierdzającego bezskuteczność czynności upadłego. Powództwo powinno mieć charakter ustalający w rozumieniu przepisu art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, a co za tym idzie powód powinien wykazać interes prawny, co w niniejszej sprawie nie nastąpiło. Sąd zaznaczył, że nie można uznać, że docelowe wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej spełnia wymóg wykazania interesu prawnego, do czego nawiązywał syndyk, ponieważ ewentualne wykreślenie hipoteki wywołuje skutek erga omnes, zaś przepisy art. 127 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego odnosi się wyłącznie do relacji dłużnik – wierzyciel i ma na służy uniemożliwienie skorzystania z zabezpieczenia w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie przed Sądem I instancji trwało 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny

Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej informacji

BFP w mediach 25.02.2021

Chirurgia plastyczna - kiedy lekarz odpowiada za efekt? - Uwaga TVN

„Uwaga” wyemitowała ostatnio program o serii nieudanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, przeprowadzonych..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..

BFP w mediach 25.02.2021

Chirurgia plastyczna - kiedy lekarz odpowiada za efekt? - Uwaga TVN

„Uwaga” wyemitowała ostatnio program o serii nieudanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, przeprowadzonych..

Inne 12.02.2021

Udział BFP w negocjacjach wielomilionowej transakcji

Kancelaria BFP doradzała przy transakcji dotyczącej rozbiórki części zakładu przemysłowego w Krakowie,..

Wydarzenia w kancelarii 04.01.2021

Awans prawników kancelarii BFP!

Miło nam poinformować, że mec. Anna Miśtal-Kluś, mec. Katarzyna Wal-Kiek oraz mec. Michał Krzanowski..

Wydarzenia w kancelarii 23.12.2020

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku życzymy Państwu spokojnych chwil z najbliższymi, dużo zdrowia,..

Inne 02.12.2020

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

V Krakowski Kongres Turystyki Medycznej to wydarzenie, które łączy branżę turystyczna i medyczną, a jego..

Inne 02.12.2020

Eurojuris International

W ramach spotkań organizowanych przez Eurojuris International, w dniu 2 grudnia odbyło się internetowe..

Inne 01.12.2020

IX Kongres Prawa Medycznego

Kongres to coroczne wydarzenie, podczas którego poruszane są bieżące zagadnienia z zakresu prawa medycznego,..

Inne 16.11.2020

Złota Odznaka STO dla mec. Jolanty Budzowskiej

Nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego to wyraz najwyższego uznania dla sukcesów..

Inne 09.11.2020

Aukcja Fundacji Między Niebem a Ziemią tuż, tuż!

Niestety w tym roku – z wiadomych względów nie uda nam się spotkać na dorocznej aukcji w Krakowie, niemniej..

BFP w mediach 01.11.2020

Uwaga! TVN: 18-letni Adrian zapadł w śpiączkę. Szpital nie chce wydać matce dokumentacji

Dziennikarze programu „Uwaga! TVN” opowiedzieli historię Adriana, 18-letniego syna pani Justyny, który..