13 luty 2011

Wyrok w sprawie szkody na zdrowiu jako skutek depilacji [02.2011]

W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od jednej z warszawskich klinik kosmetycznych na rzecz klientki kancelarii 60 tys. zł  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niestarannie wykonany zabieg depilacji laserowej ciała. W marcu 2006 roku powódka, wierząc w zapewnienia pozwanego o skuteczności zabiegu poddała się depilacji laserowej ciała. W wyniku uchybień personelu pozwanej klinki, powódka doznała poparzenia I i II stopnia obejmującego 12% powierzchni jej ciała.

W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od jednej z warszawskich klinik kosmetycznych na rzecz klientki kancelarii 60 tys. zł  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niestarannie wykonany zabieg depilacji laserowej ciała. W marcu 2006 roku powódka, wierząc w zapewnienia pozwanego o skuteczności zabiegu poddała się depilacji laserowej ciała. W wyniku uchybień personelu pozwanej klinki, powódka doznała poparzenia I i II stopnia obejmującego 12% powierzchni jej ciała. Uznając w znacznej mierze roszczenia, Sąd przychylił się do stanowiska pełnomocnika powódki, że przebieg zabiegu był daleki od fachowości, powódka nie wyraziła uświadomionej i skutecznej zgody na przeprowadzony zabieg, a pomoc udzielona powódce przez personel kliniki w związku z doznanym rozstrojem zdrowia była szczątkowa i nieadekwatna do wymaganej sytuacji. Uznając zasadność twierdzeń, Sąd na wniosek pełnomocnika powódki, ustalił również odpowiedzialność kliniki na przyszłość za mogące powstać dalsze szkody, związane z doznanym przez powódkę uszczerbkiem na zdrowiu. W procesie po stronie pozwanej występował również ubezpieczyciel kliniki, który - zgodnie z żądaniem pełnomocnika powódki, przyjętym przez Sąd Okręgowy w Warszawie - odpowiada z pozwaną kliniką in solidum.
Wyrok jest prawomocny. SA w Warszawie utrzymał w mocy wyrok wydany przez sąd I instancji.
Stronę wygrywającą proces z ramienia kancelarii reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy