11 czerwca 2010

Sprawa zakończona ugodą sądową [06.2010]

W czerwcu 2010 roku w sprawie, w której powódka była reprezentowana przez prawników naszej kancelarii, zawarto ugodę sądową, zgodnie z którą powódka otrzymała około 250 tys. zł tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń o zadośćuczynienie i szkodę majątkową, a także pozwani przyjęli odpowiedzialność za ewentualne dalsze szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości u powódki w związku z przeprowadzonym zabiegiem. Sprawa dotyczyła wadliwie przeprowadzonej operacji zatoki szczękowej, lewej podczas której popełniono błąd operacyjny.

W czerwcu 2010 roku w sprawie, w której powódka była reprezentowana przez prawników naszej kancelarii, zawarto ugodę sądową, zgodnie z którą powódka otrzymała około 250 tys. zł tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń o zadośćuczynienie i szkodę majątkową, a także pozwani przyjęli odpowiedzialność za ewentualne dalsze szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości u powódki w związku z przeprowadzonym zabiegiem. Sprawa dotyczyła wadliwie przeprowadzonej operacji zatoki szczękowej, lewej podczas której popełniono błąd operacyjny. Polegał on na otwarciu dołu podskroniowego lewego z następowym krwotokiem, zamiast zatoki szczękowej lewej. Skutkiem przeprowadzonego zabiegu jest trwały szczękościsk u powódki. Obecnie, w związku z prowadzonymi zabiegami naprawczymi fizjoterapia i rehabilitacją, skutki zabiegu zostały w znacznym stopniu ograniczone, niemniej jednak biegli ustalili trwały uszczerbek na zdrowiu powódki na 55 % (w tym z tytułu szczękościsku, blizn w okolicy głowy i szyi i uszkodzenia II i III gałęzi nerwu trójdzielnego). Drugim pozwanym, obok zakładu opieki zdrowotnej z Legnicy, było PZU S.A.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy I Wydział Cywilny.

Inne wygrane sprawy