13 grudnia 2008

Rekordowe zadośćuczynienie [12.2008]

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie zostało przyznane najwyższe wówczas (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach został wydany w 2007 roku) zadośćuczynienie za błąd medyczny, tj. 700 tys. zł. Poszkodowanym był chłopiec, który w wieku czterech lat na skutek zawinionego błędu personelu medycznego (nieprawidłowego podłączenia kroplówki) doznał trwałego niedowładu kończyn dolnych.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie zostało przyznane najwyższe wówczas (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach został wydany w 2007 roku) zadośćuczynienie za błąd medyczny, tj. 700 tys. zł. Poszkodowanym był chłopiec, który w wieku czterech lat na skutek zawinionego błędu personelu medycznego (nieprawidłowego podłączenia kroplówki) doznał trwałego niedowładu kończyn dolnych. Aby w czasie trwania procesu umożliwić zaspakajanie podstawowych potrzeb poszkodowanego wynikających ze stanu zdrowia, Kancelaria wnosząc pozew wystąpiła do Sądu jednocześnie z wnioskiem o wydanie zarządzenia tymczasowego poprzez zobowiązanie pozwanych do zapłaty powodowi miesięcznie określonej kwoty, który to wniosek Sąd rozpatrzył pozytywnie.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydz. II Cywilny, przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, Wydział I Cywilny oraz postępowanie przed Sądem Najwyższym Izba Cywilna

Inne wygrane sprawy