13 marca 2012

Zadośćuczynienie za poparzenie podczas zabiegu artroskopii [02. 2012]

W lutym 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie ok. 180 tys. łącznie z odsetkami ustawowymi za czas procesu. Podczas zabiegu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła kolana metodą artroskopii, przeprowadzonego w 2003 r. w jednym z warszawskich szpitali, doszło u powódki do poparzenia zdrowej nogi elektrodami założonymi na czas operacji w celu koagulacji śródstawowej.

W lutym 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie ok. 180 tys. łącznie z odsetkami ustawowymi za czas procesu. Podczas zabiegu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła kolana metodą artroskopii, przeprowadzonego w 2003 r. w jednym z warszawskich szpitali, doszło u powódki do poparzenia zdrowej nogi elektrodami założonymi na czas operacji w celu koagulacji śródstawowej. Powódka doznała oparzeń II i III stopnia. Ponadto Kancelaria wykazała w postępowaniu sądowym nieprawidłowe leczenie przez personel pozwanego szpitala ran oparzeniowych powódki, co w efekcie doprowadziło do trwałego oszpecenia powódki – po oparzeniu pozostały na nodze powódki kilkucentymetrowe blizny. Poza zasądzeniem zadośćuczynienia, Sąd Okręgowy w wyroku ustalił odpowiedzialność pozwanego szpitala oraz jego ubezpieczyciela za dalsze szkody, które mogą ujawnić się u powódki w przyszłości w wyniku poparzenia powstałego podczas zabiegu.

Powódkę reprezentowały mec.Jolanta Budzowskai mec. Anna Miśtal-Kluś.

Wyrok jest nieprawomocny.

Inne wygrane sprawy