20 października 2012

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym [10.2012]

Dnia 15 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie z powództwa Klienta Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy - pieszego poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, który na skutek wypadku doznał obrażeń głowy, barku oraz złamania nogi.

Dnia 15 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie z powództwa Klienta Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy - pieszego poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, który na skutek wypadku doznał obrażeń głowy, barku oraz złamania nogi. W związku z urazem nogi powód przeszedł trzy zabiegi operacyjne i długotrwałą rehabilitację. Sprawa była prowadzona przeciwko ubezpieczycielowi, u którego właściciel samochodu wykupił ubezpieczenie OC. Za doznaną krzywdę Sąd zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu do dnia zapłaty, jak również ustalił odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela za ewentualne dalsze, przyszłe szkody powoda związane z wypadkiem. 

Wcześniej, w trakcie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu zadośćuczynienie w kwocie 26.500 złotych, kwota ta jednak - jako zbyt niska - spowodowała decyzję o wystąpieniu z powództwem o dodatkowe zadośćuczynienie. Sąd uwzględnił argumenty prezentowane w imieniu Klienta przez Kancelarię i uznał, że poszkodowanemu należy się wyższa kwota zadośćuczynienia niż przyznana dobrowolnie przez ubezpieczyciela.

Inne wygrane sprawy