30 marca 2014

Wygrana kancelarii w sprawie wypadku komunikacyjnego [03.2014]

Dnia 28 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia dwójki powodów (klientów kancelarii BFP) o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego. Do wypadku doszło z winy osoby trzeciej, pozwanym w niniejszej sprawie był ubezpieczyciel sprawcy. W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel uwzględnił część roszczeń powodów, jednak nie zrekompensowało to w pełni ich krzywdy.

Dnia 28 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia dwójki powodów (klientów kancelarii BFP) o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego. Do wypadku doszło z winy osoby trzeciej, pozwanym w niniejszej sprawie był ubezpieczyciel sprawcy. W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel uwzględnił część roszczeń powodów, jednak nie zrekompensowało to w pełni ich krzywdy. Sąd podzielił argumentację kancelarii BFP przedstawioną w imieniu poszkodowanych, że doznana przez nich krzywda, spowodowana licznymi obrażeniami ciała, koniecznością wykonania operacji, a następnie rehabilitacji, a także odczuwanymi do dzisiaj dolegliwościami bólowymi oraz różnymi lękami, nie została w pełni zrekompensowana w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela. Kwoty zasądzone na rzecz powodów wraz z otrzymanymi wcześniej od ubezpieczyciela wynoszą 95.000 złotych oraz 75.000 złotych. Ponadto Sąd zasądził od przyznanej w postępowaniu sądowym kwoty zadośćuczynienia odsetki ustawowe od dnia wydania wyroku, jak również ustalił odpowiedzialność ubezpieczyciela na przyszłość za ewentualne dalsze następstwa wypadku.

Inne wygrane sprawy