29 kwietnia 2014

Nieprawidłowe przeprowadzenie porodu [04.2014]

W dniu 25 kwietnia 2014 r. zakończył się po pięciu latach kolejny proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali. Gdy w trakcie porodu siłami natury tętno dziecka zaczęło zwalniać, młody lekarz sugerował wykonanie cesarskiego cięcia – jego przełożony nie wyraził jednak na to zgody. Poród naturalny kontynuowano jeszcze przez ok. półtorej godziny; w efekcie dziecko urodziło się w stanie ciężkiej zamartwicy, a obecnie jest ciężko niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. zakończył się po pięciu latach kolejny proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali.

Gdy w trakcie porodu siłami natury tętno dziecka zaczęło zwalniać, młody lekarz sugerował wykonanie cesarskiego cięcia – jego przełożony nie wyraził jednak na to zgody. Poród naturalny kontynuowano jeszcze przez ok. półtorej godziny; w efekcie dziecko urodziło się
w stanie ciężkiej zamartwicy, a obecnie jest ciężko niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie.

Biegły położnik, który wydawał opinię na potrzeby procesu stwierdził, że nigdy jeszcze nie widział, aby przy tak dramatycznych wskazaniach aparatury monitorującej tętno dziecka tak długo wyczekiwano z ukończeniem porodu. Opierając się na tej między innymi opinii Sąd uznał powództwo za uzasadnione i zasądził na rzecz dziecka zadośćuczynienie  w kwocie 400 000 zł, a na rzecz matki i ojca dziecka – którzy w związku z przeżytą traumą i trudną sytuacją życiową borykają się z poważnymi problemami natury emocjonalnej – odpowiednio kwoty 70 000 zł i 30 000 zł; nadto Sąd zasądził również na rzecz dziecka odszkodowanie i rentę oraz ustalił odpowiedzialność strony pozwanej za ewentualną przyszłą szkodę małoletniej powódki. Wyrok nie jest prawomocny.

 

     

Inne wygrane sprawy