17 lipca 2014

Zadośćuczynienie dla pasażera [07.2014]

W dniu 18 lipca 2014 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł pozytywny wyrok w sprawie poszkodowanego pasażera samochodu osobowego. Sąd zasądził na jego rzecz kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 2.226,00 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011 roku do dnia zapłaty. Odsetki od zadośćuczynienia na dzień dzisiejszy wynoszą blisko 36.000,00 zł, natomiast od odszkodowania blisko 800,00 zł.

W dniu 18 lipca 2014 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł pozytywny wyrok w sprawie poszkodowanego pasażera samochodu osobowego. Sąd zasądził na jego rzecz kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 2.226,00 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011 roku do dnia zapłaty. Odsetki od zadośćuczynienia na dzień dzisiejszy wynoszą blisko 36.000,00 zł, natomiast od odszkodowania blisko 800,00 zł. Sąd ustalił ponadto odpowiedzialność pozwanego za szkody, które mogą ujawnić się u poszkodowanego w przyszłości jako następstwa wypadku z dnia 14 listopada 2002 roku.

Powód w listopadzie 2002 roku uczestniczył w wypadku komunikacyjnym, jako pasażer jednego z pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Wskutek wypadku komunikacyjnego powód doznał licznych i poważnych obrażeń ciała, w szczególności głowy, klatki piersiowej, miednicy i uda lewego. Do szpitala powód został przyjęty nieprzytomny, z zaburzeniami oddychania i drgawkami. Przytomność powód odzyskał dopiero tydzień po wypadku. Kierowca pojazdu, w którym znajdował się powód, został uznany winnym spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W listopadzie 2002 roku powód, reprezentowany przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczął proces sądowy przeciwko towarzystwu  ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku komunikacyjnego miał zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W trakcie procesu przeprowadzono dowody z zeznań świadków oraz czterech biegłych: stomatologa, ortopedy, neurologa, urologa, którzy ocenili stan zdrowia powoda. Na wniosek pozwanego przeprowadzono również dowód z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, ponieważ pozwany wywodził, że powód przyczynił się do zaistniałej szkody decydując się na podróż samochodem prowadzonym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Biegły wskazał jednak, że nie zawsze istnieje możliwość obiektywnego dostrzeżenia stanu nietrzeźwości osoby, u której stwierdzono około 2 promile alkoholu we krwi. Opinia biegłego potwierdziła stanowisko prezentowane przez powoda, że nie wiedział, że kierujący samochodem znajduje się pod wpływem alkoholu.

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..