15 stycznia 2015

Wypadek narciarza w wyniku wady sprzętu sportowego [styczeń 2015]

Po kilkumiesięcznych negocjacjach z francuskim producentem sprzętu sportowego doszło do zawarcia ugody sądowej, na mocy której poszkodowany narciarz otrzymał 65.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne doznane w wyniku uszkodzenia ciała w trakcie wypadku na stoku Kasprowego Wierchu w 2012 roku.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach z francuskim producentem sprzętu sportowego doszło do zawarcia ugody sądowej, na mocy której poszkodowany narciarz otrzymał 65.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne doznane w wyniku uszkodzenia ciała w trakcie wypadku na stoku Kasprowego Wierchu w 2012 roku. Jak wykazano w toku negocjacji prowadzonych pomiędzy stronami, przyczyną wypadku naszego klienta - w wyniku którego doznał złamania guzka większego kości ramiennej lewej - było pęknięcie wiązania, które zostało wyprodukowane z osłabionego materiału (nieodpornego na obciążenia). W prowadzonym postępowaniu pojednawczym producent sprzętu sportowego odpowiadał za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Inne wygrane sprawy