17 luty 2015

Mediacja- śmierć dziecka podczas porodu [luty 2015]

W dniu 13 lutego 2015 roku zawarto częściową ugodę przed mediatorem w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła się do szpitala po odejściu wód płodowych. Dziecko jednak było wysoko ułożone i nie postępowała akcja porodowa. Pacjentka spędziła noc w sali porodowej pozostawiona praktycznie bez opieki lekarskiej. Nad ranem dopiero podjęto czynności przyspieszające poród, lecz bez efektu.

W dniu 13 lutego 2015 roku zawarto częściową ugodę przed mediatorem w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła się do szpitala po odejściu wód płodowych. Dziecko jednak było wysoko ułożone i nie postępowała akcja porodowa. Pacjentka spędziła noc w sali porodowej pozostawiona praktycznie bez opieki lekarskiej. Nad ranem dopiero podjęto czynności przyspieszające poród, lecz bez efektu. Następnie przez cały poranek i przedpołudnie kontynuowano poród siłami natury, pomimo wyraźnych wskazań do wykonania cięcia cesarskiego. W konsekwencji dziecko urodziło się bez oznak życia w godzinach popołudniowych. Podjęta przez personel medyczny akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku.

W sprawie toczy się od 2011 roku postępowanie karne, w którym wydane zostały opinie biegłych potwierdzające istnienie nieprawidłowości w prowadzeniu porodu pacjentki. Ponadto od 2013 roku jest w toku postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Zeznania pierwszych przesłuchanych świadków, w tym personelu medycznego pozwanego szpitala potwierdziły zarzuty z pozwu. Na tym etapie Sąd – na wniosek strony powodowej – skierował strony do mediacji. Strony w toku mediacji ustaliły warunki częściowej ugody. Pozwani uznali powództwo co do zasady, a ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić na rzecz powódki (matki zmarłego dziecka) kwotę 70.000,- zł, na rzecz powoda (ojca dziecka) kwotę 50.000,- zł tytułem zadośćuczynienia, jak również solidarnie na rzecz powodów kwotę 5.520,- zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu. Z uwagi na fakt, że jest to ugoda częściowa, postępowanie cywilne w sprawie, co do dalej idących roszczeń powodów, będzie kontynuowane.

 

Powodów reprezentuje mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy