02 czerwca 2015

Wypadek samochodowy – ponad 700.000 zł na drodze ugody.

Kancelaria BFP prowadziła sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu jednej z ofiar poważnego wypadku samochodowego, do którego doszło w Gdyni w 2012 roku. Poszkodowanymi w tym wypadku byli – włącznie z klientem kancelarii – obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, żołnierze elitarnej jednostki wojskowej Navy SEAL.

Kancelaria BFP prowadziła sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu jednej z ofiar poważnego wypadku samochodowego, do którego doszło w Gdyni w 2012 roku. Poszkodowanymi w tym wypadku byli – włącznie z klientem kancelarii – obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, żołnierze elitarnej jednostki wojskowej Navy SEAL.

Nasz klient doznał w wypadku zdecydowanie najdalej idących obrażeń, albowiem w wyniku urazu głowy doszło do uszkodzenia jego mózgu, które to uszkodzenie pomimo specjalistycznego leczenia i rehabilitacji – prowadzonego częściowo w Polsce, a częściowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki – nie uchroniło poszkodowanego od dotkliwej diagnozy - afazji. Afazja to schorzenie objawiające się przede wszystkim zaburzeniem mowy (trudnością ze znalezieniem odpowiednich słów, okazjonalnym słowotokiem bez merytorycznego uzasadnienia w dyskusji itp.). Ponadto w przypadku naszego klienta doszło do znaczącego upośledzenia prędkości czytania. Rehabilitacja w stopniu znaczącym przywróciła sprawność mowy i czytania, niemniej jednak pewien deficyt pozostaje w dalszym ciągu, a całkowite wyleczenie schorzenia – wedle ostatnich prognoz – nie jest osiągalne.

Kancelaria BFP prowadziła w imieniu klienta negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem sprawcy wypadku, którym w tym przypadku był niemiecki zakład ubezpieczeń (sprawca wypadku był Niemcem). Negocjacje zakończyły się sukcesem, albowiem obie strony zaakceptowały pozasądowe rozwiązanie sporu na bazie wypłaty przez ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego kwoty 175.000,00 EUR (równowartość obecnie ok. 722.000,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (szkoda niemajątkowa). Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz klient uzyskał godziwą rekompensatę z pominięciem wieloletniej i kosztownej batalii sądowej.

 

Sprawę prowadził zespół Kancelarii w składzie: mec. Jolanta Budzowska oraz aplikant radcowski Michał Krzanowski.

Inne wygrane sprawy