15 października 2015

Nieprawidłowe leczenie gruczolaka przysadki [10.2015]

W dniu 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał na rzecz poszkodowanej w wyniku błędu medycznego pacjentki wyrok, w którym zasądził na jej rzecz od pozwanego Szpitala 200.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.024,00 zł tytułem odszkodowania oraz po 529,00 zł tytułem renty miesięcznej wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu od wszystkich zasądzonych roszczeń.

W dniu 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał na rzecz poszkodowanej w wyniku błędu medycznego pacjentki wyrok, w którym zasądził na jej rzecz od pozwanego Szpitala 200.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.024,00 zł tytułem odszkodowania oraz po 529,00 zł tytułem renty miesięcznej wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu od wszystkich zasądzonych roszczeń. Ponadto Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego Szpitala za mogące ujawnić się u powódki w przyszłości ujemne następstwa pozostające w związku przyczynowym z leczeniem w pozwanej placówce medycznej.

Powódka poddała się w pozwanym Szpitalu leczeniu operacyjnemu usunięcia gruczolaka przysadki mózgowej odpowiedzialnego za powstanie akromegalii. Podczas operacji gruczolak nie został jednak usunięty. Wobec powódki wdrożono zatem leczenie farmakologiczne oraz radiologiczne. Prowadzone leczenie nie było jednak skuteczne, a dodatkowo pojawiły się dotkliwe dla zdrowia skutki uboczne tego leczenia. Po latach powódka poddała się ponownemu leczeniu operacyjnemu z pozytywnym skutkiem, ponieważ gruczolak został usunięty w całości. Powódka nie powróciła już jednak do pełni sił, pozostały również uciążliwe skutki dotychczasowego leczenia.    

 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Powódkę przed sądem reprezentowała mec. Jolanta Budzowska, mec. K. Kolary oraz mec. Iwona Świętek.

 

Inne wygrane sprawy