22 października 2015

Pomyłka lekarza co do miejsca operacji [10.2015]

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii BFP, 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.133,95 zł tytułem odszkodowania, 5.516,70 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz po 212,75 zł renty miesięcznej na zwiększone potrzeby wraz z ustawowymi odsetkami od wszystkich zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu.

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii BFP, 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.133,95 zł tytułem odszkodowania, 5.516,70 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz po 212,75 zł renty miesięcznej na zwiększone potrzeby wraz z ustawowymi odsetkami od wszystkich zasądzonych roszczeń za czas trwania procesu. Ponadto Sąd ustalił, że pozwana placówka medyczna ponosi odpowiedzialność za skutki wadliwie wykonanej operacji, jakie mogą ujawnić się u pacjentki w przyszłości.

Błąd lekarza był ewidentny. Młoda, 28-letnia kobieta poddała się w pozwanej placówce medycznej operacji kręgosłupa z powodu odczuwanych sporadycznie dolegliwości bólowych. Wskutek niezachowania należytej staranności przez lekarza operatora przy przeliczaniu poziomu kręgosłupa operacja została przeprowadzona na niewłaściwym odcinku kręgosłupa. Chory odcinek kręgosłupa nie został zoperowany, a wskutek niepotrzebnej  operacji zdrowego odcinka nastąpiło ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz pojawiły się stale odczuwane dolegliwości bólowe kręgosłupa, okresowo o bardzo silnym natężeniu. Pacjentka doznaje licznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu i jest stale rehabilitowana. Błąd medyczny nie został uznany przez pozwanych do końca procesu, mimo jego ewidentnosci.

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy