25 września 2016

Wypadek samochodowy we Francji - ugoda sądowa [09.2016]

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej. We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku autokarowego we Francji.

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej.

We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku autokarowego we Francji.

Nasza Klientka została ciężko ranna w tym wypadku – doznała wielonarządowych obrażeń ciała w postaci:

otwartego złamania obu kości podudzia prawego w odcinku dystalnym z ubytkiem kości powikłane martwicą skóry, złamania wyrostka łokciowego lewego, złamania 1/3 dalszej trzonu kości ramiennej prawej, neuropraksji nerwu promieniowego prawego, urazu głowy, licznych ran szarpanych.

 

 

Z powodu doznanych obrażeń poszkodowana pasażerka autokaru była hospitalizowana w szpitalu we Francji przez ponad 100 dni. W kolejnych miesiącach, a nawet latach po wypadku, kontynuowane było wielospecjalistyczne leczenie. W chwili obecnej nadal utrzymują się dolegliwości w postaci przede wszystkim ograniczenia ruchomości prawej nogi.

Kancelaria reprezentowała Klientkę w trwających kilka lat negocjacjach ugodowych z ubezpieczycielem pojazdu sprawcy wypadku. Na przestrzeni tego postępowania udawało się uzyskiwać dobrowolne wypłaty na rzecz Klientki ze strony ubezpieczyciela, jednak ich wysokość była niewystarczająca z punktu widzenia rozmiaru krzywdy, jakiej doznała nasza Klientka. Jednocześnie, stan zdrowia naszej Klientki na przestrzeni tych kilku lat ulegał dynamicznym zmianom, co uniemożliwiło wcześniejsze podjęcie ostatecznej decyzji w przedmiocie zaakceptowania jednorazowej kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ostatecznie w momencie, gdy ten stan zdrowia można było już uznać za w miarę ustabilizowany, nasza kancelaria skierowała w imieniu Klientki wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Ubezpieczyciel przyjął proponowane warunki.

Łącznie, uwzględniając także wcześniej dokonane, dobrowolne wypłaty ubezpieczyciela, nasza Klientka na drodze ugody otrzymała rekompensatę w wysokości 270.000,00 zł za doznaną krzywdę, a ponadto także zwrot kosztów postępowania pojednawczego. Tak zawarta ugoda doprowadziła zatem do całkowitego rozwiązania sporu pomiędzy stronami, bez konieczności wieloletniego procesu sądowego. 

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.