06 października 2016

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – zadośćuczynienie za ciężki uszczerbek psychiczny [09.2016]

Dnia 6 października 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP, która została poszkodowana w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w marcu 2012 r. Przypomnieć należy, że w wyniku zderzenia dwóch pociągów zginęło wówczas 16 osób, a ponad 50 zostało rannych. Na skutek zdarzenia klientka Kancelarii BFP nie doznała ciężkich obrażeń fizycznych, ale katastrofa spowodowała u niej długotrwałą traumę oraz zespół stresu pourazowego.

Dnia 6 października 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP, która została poszkodowana w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w marcu 2012 r. Przypomnieć należy, że w wyniku zderzenia dwóch pociągów zginęło wówczas 16 osób, a ponad 50 zostało rannych. Na skutek zdarzenia klientka Kancelarii BFP nie doznała ciężkich obrażeń fizycznych, ale katastrofa spowodowała u niej długotrwałą traumę oraz zespół stresu pourazowego. Biorąc pod uwagę skutki dla zdrowia psychicznego poszkodowanej, Sąd uznał za adekwatne zasądzenie na rzecz powódki kwoty 165.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za czas trwania procesu. Ubezpieczyciel proponował jako dobrowolne, przedprocesowe zadośćuczynienie 2.000,00 zł. Proces trwał półtora roku. 

Sąd Apelacyjny w Krakowie, na skutek apelacji ubezpieczycieli, zmienił zaskarżony wyrok i obniżył przyznane zadośćuczynienie do kwoty 20.000 zł argumentując, że poszkodowana nie odniosła obrażeń fizycznych. Powódka, z uwagi na wysokie koszty procesu, nie zdecydowała się wnieść skargi kasacyjnej.

 

 

Inne wygrane sprawy