06 luty 2017

Odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym [01.2017]

Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klientów Kancelarii BFP dotyczącej wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doszło do zgonu męża powódki i ojca powoda.

Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klientów Kancelarii BFP dotyczącej wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doszło do zgonu męża powódki i ojca powoda. Sąd uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody poniesione przez stronę powodową i zasądził na rzecz powódki kwotę 150.000,00 zł zadośćuczynienia, 50.000,00 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz 10.000,00 zł odszkodowania za koszty pogrzebu, a na rzecz powoda kwotę 185.000,00 zł zadośćuczynienia, 50.000,00 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, 27.000,00 złotych skapitalizowanej renty oraz 1.000,00 dalszej comiesięcznej renty. Wszystkie roszczenia zostały zasądzone wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wezwania ubezpieczyciela do zapłaty. Dokonując oceny cierpień powodów, Sąd wziął pod uwagę znaczne pogorszenie się stanu psychicznego powodów, jak również niezwykle bliskie relacje jakie łączyły członków rodziny. Dodatkowo Sąd orzekł, że na skutek przedmiotowego zdarzenia stan ekonomiczny powodów uległ regresowi, co uzasadniało roszczenia odszkodowawcze za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej powodów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy