17 lipca 2017

Wypłata zaległych świadczeń byłym pracownikom Spółki Lowcosttravelgroup Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [07.2017]

Kancelaria BFP reprezentowała przed Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prawie 30 byłych pracowników brytyjskiej spółki Lowcosttravelgroup Ltd., która w dniu 15 lipca 2016 roku z powodu niewypłacalności zakończyła działalność operacyjną w Polsce. Z dnia na dzień ponad 270 pracowników polskiego Oddziału Spółki zostało bez pracy, a były pracodawca nie wypłacił pracownikom należnych świadczeń.

Kancelaria BFP reprezentowała przed Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prawie 30 byłych pracowników brytyjskiej spółki Lowcosttravelgroup Ltd., która w dniu 15 lipca 2016 roku z powodu niewypłacalności zakończyła działalność operacyjną w Polsce. Z dnia na dzień ponad 270 pracowników polskiego Oddziału Spółki zostało bez pracy, a były pracodawca nie wypłacił pracownikom należnych świadczeń.

Obecnie w Wielkiej Brytanii prowadzone jest postępowanie upadłościowe Spółki, jednak z uwagi na liczbę wierzycieli Spółki, którymi oprócz byłych pracowników, jest ok. 140 tysięcy byłych klientów Spółki, konieczne było podjęcie działań na innych płaszczyznach.

Na skutek działań Kancelarii, byli pracownicy Spółki otrzymali częściowo zaległe świadczenia oraz odprawę pieniężną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sprawa miała skomplikowany charakter w szczególności z uwagi na fakt, że pomimo zarejestrowanego Oddziału w Polsce, faktycznym pracodawcą byłych pracowników była Spółka brytyjska, a w ocenie Funduszu świadczenia mogły być przyznane wyłącznie pracownikom, których faktycznym pracodawcą był Oddział Spółki zarejestrowany w Polsce. Argumentacja Kancelarii przekonała Fundusz do zmiany stanowiska w sprawie, w wyniku czego byli pracownicy Spółki częściowo otrzymali należne im świadczenia. Powyższa sprawa pokazuje, że przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie gwarantują właściwej ochrony praw pracowników, a przyznanie jakichkolwiek środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poprzedzone jest wielomiesięczną polemiką z Funduszem w przedmiocie interpretacji przepisów i w zupełności mija się z celem ustawy, którym powinna być należyta ochrony praw pracowników.

Sprawę prowadzili Mec. Benedykt Fiutowski oraz Mec. Katarzyna Król.

Inne wygrane sprawy