30 kwietnia 2017

Nieprawidłowe podanie leku – UGODA - 04.2017

W kwietniu bieżącego roku w imieniu małoletniej klientki kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy zawarła z ubezpieczycielem szpitala ugodę sądową w związku ze szkodami pacjentki poniesionymi na skutek nieprawidłowego podania leku. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: poszkodowana była leczona w związku z zapaleniem płuc w szpitalu ubezpieczonym przez pozwanego towarzystwo ubezpieczeniowe.

W kwietniu bieżącego roku w imieniu małoletniej klientki kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy zawarła z ubezpieczycielem szpitala ugodę sądową w związku ze szkodami pacjentki poniesionymi na skutek nieprawidłowego podania leku. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: poszkodowana była leczona w związku z zapaleniem płuc w szpitalu ubezpieczonym przez pozwanego towarzystwo ubezpieczeniowe. W trakcie hospitalizacji doszło do nieprawidłowego podania leku doustnego drogą dożylną, co spowodowało natychmiastowe zatrzymanie oddechu i krążenia pacjentki i wymagało intensywnej akcji reanimacyjnej. Po kilku godzinach zagrożenia życia, stan poszkodowanej ustabilizował się, jednak pacjentka wymagała dalszej hospitalizacji.

 

Wobec braku sporu między stronami co do faktu wystąpienia nieprawidłowości podczas podania leku, ubezpieczyciel na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacił pacjentce kwotę kilkunastu tysięcy zadośćuczynienia. Po wniesieniu pozwu do właściwego miejscowo sądu, doszło do negocjacji ugodowych, na skutek których ubezpieczyciel dodatkowo wypłacił poszkodowanej ponad 50.000,00 zł. Warto zauważyć, że od momentu wniesienia pozwu do chwili uzyskania przez klientkę dalszej kwoty zadośćuczynienia minęło niewiele ponad pół roku.

 

Ugoda sądowa została wykonana w całości.

Inne wygrane sprawy