30 września 2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej pacjentki, która zmarła w trakcie procesu kwotę 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za błąd organizacyjny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które na dzień wydania wyroku wynosiły blisko 14.000,00 zł oraz odszkodowanie, które wraz z odsetkami na dzień wydania wyroku wynosiło niemal 4.000,00 zł.
W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej pacjentki, która zmarła w trakcie procesu kwotę 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za błąd organizacyjny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które na dzień wydania wyroku wynosiły blisko 14.000,00 zł oraz odszkodowanie, które wraz z odsetkami na dzień wydania wyroku wynosiło niemal 4.000,00 zł.

Poszkodowana pacjentka była w szczególnie trudnym dla niej okresie życia, ponieważ zmagała się wówczas z zaawansowaną chorobą nowotworową. Będąc pod opieką szpitala onkologicznego doznała dodatkowo złamania kości udowej.

Do złamania kości doszło na skutek upadku w szpitalu podczas przemieszczania się pacjentki bezpośrednio po zabiegu założenia portu naczyniowego ze stołu operacyjnego na wózek inwalidzki, na którym miała być potem przewieziona do Sali chorych.

Uraz jakiego doznała pacjentka był według biegłego następstwem błędu organizacyjnego pozwanego szpitala dotyczącego braku procedur w zakresie transportu pacjentów. Szkoda, jakiej doznała pacjentka, stanowiła uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20% i była bardzo dotkliwa, ponieważ istotnie wpłynęła na pogorszenie jakości życia pacjentki w ostatnim okresie jej życia.

Pacjentka, pomimo mocno zaawansowanej choroby nowotworowej, przed złamaniem kości była zupełnie samodzielna i sprawna ruchowo. Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia miał na uwadze także zaistniałe w sprawie naruszenie praw pacjenta.

Wyrok jest nieprawomocny.

Poszkodowaną pacjentkę i jej następcę prawnego w procesie sądowym reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy