09 stycznia 2020

Wypadek drogowy – ugoda po latach

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę.
Do wypadku doszło w 2003 roku w Polsce. Poszkodowany odwiedzał wówczas swoich teściów, którzy są Polakami. Wypadek spowodował przede wszystkim poważne uszkodzenie neurologiczne splotu barkowego, skutkujące silnymi dolegliwościami bólowymi oraz znaczną utratą samodzielności przez poszkodowanego.

Zanim poszkodowany zwrócił się do kancelarii BFP, starał się z pomocą innych prawników uzyskać rekompensatę od ubezpieczyciela w trwającym blisko 10 lat postępowaniu likwidacyjnym. Niestety, kwoty wypłacone dobrowolnie jeszcze przed zaangażowaniem w sprawę kancelarii BFP nie mogły być uznane za satysfakcjonujące, w związku z czym wytoczenie powództwa stało się niezbędne.

W efekcie doszło w pierwszej kolejności do częściowego porozumienia między stronami, oraz do zawarcia przed mediatorem ugody, którą objęta była wypłata na rzecz poszkodowanego dodatkowej (ponad wcześniej wypłacone zaliczki) kwoty 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, a ponadto także kwoty 31.237,50 euro tytułem skapitalizowanej renty.

Ugoda ta nie wyczerpywała jednak wszystkich roszczeń poszkodowanego, takich jak utracone zarobki i zwiększone koszty. W związku z czym postępowanie sądowe co do pozostałych roszczeń toczyło się nadal. W tym zakresie sąd przeprowadzał dowody z opinii biegłych, m. in. z zakresu rehabilitacji medycznej, z bezprecedensowym udziałem polskiego biegłego w badaniu w miejscu zamieszkania powoda, tj. w Holandii. Miało to miejsce na wniosek pełnomocników z kancelarii BFP (w związku z faktem, że podróż do Polski byłaby dla powoda istotnie utrudniona).

Tak prowadzone postępowanie doprowadziło w końcu do wznowienia negocjacji z ubezpieczycielem sprawcy. Proces zakończył się wypracowaniem ostatecznego porozumienia, całkowicie zamykającego postępowanie na drodze ugody sądowej. Warunki zawartej ugody objęte są klauzulą poufności,i w związku z tym nie mogą zostać ujawnione.

Możemy jednak z przyjemnością poinformować o satysfakcji Klienta kancelarii z ostatecznego rozstrzygnięcia.

Inne wygrane sprawy

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..