25 marca 2020

Apelacja w dobie koronowirusa – wygrana kancelarii BFP!

W dniu 25 marca 2020 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednym z postępowań o błąd medyczny, prowadzonych przez Kancelarię BFP, oddalono apelację pozwanego szpitala i pozwanego ubezpieczyciela szpitala oraz zasądzono od pozwanych na rzecz powodów (następców prawnych zmarłego, poszkodowanego pacjenta) koszty postępowania apelacyjnego.
Tym samym pozwani zobowiązani zostali do zapłaty na rzecz Klientów Kancelarii BFP:
- zadośćuczynienia w wysokości 570.000,00 zł oraz
- odszkodowania i renty w wysokości blisko 16.000,00 zł wraz z
- odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, które na dzień wyroku sądu apelacyjnego wynoszą ponad 220.000,00 zł.

W sprawie pierwotnie powodem był pacjent, który w 2013 r. w pozwanym szpitalu przeszedł planowany zabieg otwarcia zatok czołowych i szczękowych, celem usunięcia zmian patologicznych z zatok z uwagi na przewlekły stan zapalny zatok.

Na skutek niedochowania należytej staranności przez personel medyczny w czasie operacji doszło u powoda do jatrogennego złamania podstawy przedniego dołu czaszki oraz uszkodzenia płatów czołowych, w konsekwencji – do wylewu krwi do mózgu, płynotoku nosowego, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu. Co więcej, lekarz operator mimo podejrzenia, że w czasie zabiegu mogło dojść do otwarcia czaszki i nie wykluczając komplikacji, po operacji nie podjął na czas odpowiednich działań diagnostycznych i leczniczych. U powoda doszło do trwałego uszkodzenia mózgu. Stan pacjenta z pewnością nie był typowym powikłaniem zabiegowego leczenia przewlekłego stanu zapalnego zatok.

Powód spędził w szpitalu prawie rok, przechodząc leczenie nie dające pozytywnych rokowań. Poszkodowany był w stanie wegetatywnym. Ponadto w trakcie pobytu powoda w pozwanym szpitalu pojawiły się u niego rozległe odleżyny, które wymagały m.in. wycięcia martwiczej tkanki z odleżyny na kości krzyżowej.

Na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu czyszczenia zatok, powód - w pełni samodzielny, pełnosprawny mężczyzna, stał się osobą niepełnosprawną. Powód zmarł kilkanaście miesięcy po zabiegu. Do końca swojego życia był zależny od osób trzecich. W miejsce zmarłego powoda do procesu wstąpili jego następcy prawni.

Do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie w stosunkowo krótkim czasie niewątpliwe przyczyniła się ostatnia duża zmiana przepisów prawa – rozstrzygnięcie nastąpiło na posiedzeniu niejawnym a nie na rozprawie, co dotychczas było regułą oraz aktualna sytuacja w kraju – posiedzenie przeniesiono z kwietnia na marzec, korzystając z wolnych terminów po odwołanych rozprawach wobec obowiązującego w kraju stanu epidemicznego w związku z zakażeniami koranowirusem SARS-CoV-2.

Sprawa jest prawomocnie rozstrzygnięta.

Postępowanie sądowe prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..