19 czerwca 2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej na skutek błędnej, fałszywie pozytywnej diagnozy nowotworu złośliwego.
W 2011 r. powódka urodziła przez cesarskie cięcie córkę; podczas tego zabiegu usunięto jej również mięśniaki. Usunięte tkanki nie budziły co prawda podejrzeń choroby nowotworowej, oddano je jednak do rutynowego badania histopatologicznego. Wynik tego badania był zaskakujący, patomorfolog rozpoznał bowiem mięsaka macicy: bardzo rzadki, niezwykle groźny i szybko rozwijający się nowotwór, nie poddający się leczeniu.

Powódce – niczego nie spodziewającej się młodej matce zalecono usunięcie macicy wraz z przydatkami, skłaniając ją do szybkiego podjęcia decyzji. Przerażona diagnozą i wizją rychłej śmierci, powódka wyraziła zgodę na operację. Po operacji usunięte tkanki także, zgodnie z procedurą, przesłano do badania histopatologicznego; tym razem nie stwierdzono jednak nowotworu. W efekcie poddano ponownemu badaniu mięśniaki usunięte poprzednio w trakcie cesarskiego cięcia – ale i tam nowotworu nie zdiagnozowano. Po raz trzeci te same tkanki badał jeszcze patomorfolog, już w trakcie trwającego procesu sądowego; on również nowotworu złośliwego nie rozpoznał. Potwierdzono ostatecznie, że pierwotna diagnoza mięsaka macicy – na podstawie której podjęto decyzję o okaleczającej powódkę operacji - była błędna.

W procesie wytoczonym przez Kancelarię w imieniu powódki postawiono zarzuty zarówno lekarzowi – specjaliście patomorfologii, który postawił nieprawidłową diagnozę (a także pracowni, z którą ów lekarz współpracował – tę jednak od odpowiedzialności uwolniono), jak i szpitalowi, który na podstawie tej diagnozy podjął decyzję o usunięciu u powódki narządu rodnego. Sporządzone w toku postępowania opinie biegłych potwierdziły, że lekarz patomorfolog rzeczywiście postawił błędne rozpoznanie (co częściowo wynikało z faktu, że zlekceważył brak czytelności skierowania i nie rozczytał informacji o przebytej przez pacjentkę ciąży i cesarskim cięciu) oraz że stawiając rozpoznanie niezwykle rzadkiego, bardzo złośliwego nowotworu patomorfolog nie zadbał o konsultację badanego preparatu przez innego specjalistę, co standardowo się czyni. Co do wykonania u powódki histerektomii uznano natomiast, że decyzja o tak okaleczającej operacji była przedwczesna i pochopna; jeżeli już bowiem stawiano u powódki rozpoznanie niezwykle rzadkiego nowotworu wyłącznie na podstawie badania histopatologicznego (żadne inne badania nowotworu bowiem nie potwierdzały), to klinicysta (ginekolog – onkolog) ze swojej strony również powinien zadbać o rekonsultację preparatu, na podstawie którego postawiono diagnozę, przez drugiego patomorfologa; dopiero bowiem wspólna ocena dwu różnych osób mogłaby stanowić dostateczną podstawę do tak radykalnych kroków terapeutycznych, jakie podjęto wobec powódki.

Krzywda, jaka stała się udziałem powódki w efekcie błędnej diagnozy i stanowiącego jej następstwo okaleczającego leczenia była ogromna, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zmiany hormonalne wywołane usunięciem w młodym wieku narządu rodnego wywołały kaskadę zaburzeń w jej organizmie, powodujących, że z osoby pełnej radości życia i aktywnej zawodowo powódka stała się osobą schorowaną i cierpiącą.

W wydanym 19 czerwca 2020 r. wyroku Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 250 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz po 25 000 zł zadośćuczynienia od każdego z pozwanych za naruszenie praw pacjenta – prawa do prawidłowej informacji o stanie zdrowia i prawa wyrażenia świadomej zgody na leczenie; powódka otrzymała nadto odszkodowanie i rentę.

Wyrok jest nieprawomocny.
Poszkodowaną reprezentowała mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..