15 kwietnia 2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii w rekordowej wysokości. Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o rentę, nakazując pozwanym in solidum wypłatę na rzecz powoda renty w wysokości 10.684,32 zł miesięcznie, począwszy od kwietnia 2020 roku.
Powód jest osobą małoletnią, która doznała ciężkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w następstwie dysfunkcji zastawki komorowo-otrzewnej, której objawy nie zostały prawidłowo rozpoznane. W związku z tym musi być intensywnie rehabilitowany oraz leczony. Jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, sprawę rozpoznawał Rzecznik Praw Pacjenta, uzyskując opinie biegłych, które zostały następnie wykorzystane przez kancelarię celem uprawdopodobnienia zasadności roszczenia w ramach wniosku o zabezpieczenie. Natomiast roszczenie co do wysokości uprawdopodobniono bardzo szeroką dokumentacją, jak również zeznaniami rodziców powoda.

Postanowienie nie jest prawomocne, ale korzysta z dobrodziejstwa natychmiastowej wykonalności, wobec czego renta tymczasowa jest już od kwietnia wypłacana na rzecz Klienta kancelarii

Inne wygrane sprawy