15 października 2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2015 r. zasądził na rzecz powódki kwotę 350.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 32.076,29 zł tytułem odszkodowania.
Powódka, z zawodu chirurg, zgłosiła się do szpitala na zabieg usunięcia migdałków podniebiennych oraz jednego węzła chłonnego szyi. W toku operacji rozszerzono bez jej zgody pierwotnie zakładany zakres zabiegu – usunięto wszystkie węzły chłonne danego regionu a także w wyniku niestaranności przecięto nerw dodatkowy oraz uszkodzono korzenie szyjne górnej części splotu barkowego prawego, co spowodowało trwałe ograniczenie sprawności kończyny górnej prawej powódki.

Wypłaty zasądzonych kwot wraz z odsetkami dokonał ubezpieczyciel pozwanej placówki.

W 2018 r. poszkodowana zasięgnęła opinii austriackiego specjalisty z zakresu chirurgii kończyny górnej, a następnie poddała się operacji naprawczej w klinice w Wiedniu. Operacja powiodła się, obręcz barkowa poszkodowanej obecnie jest ustawiona symetrycznie, zaś prawoboczne skrzywienie kręgosłupa szyjnego wycofało się. Ponadto, całkowicie ustąpiły dolegliwości bólowe oraz uzyskano poprawę zakresu ruchu w obrębie barku.

W związku z faktem, że operacja ta była odpłatna, poszkodowana, reprezentowana przez prawników kancelarii BFP, zwróciła się do ubezpieczyciela o zapłatę na jej rzecz kwoty odpowiadającej poniesionym kosztom operacji i rehabilitacji pooperacyjnej. Niewątpliwie bowiem, gdyby nie uchybienia personelu medycznego pozwanego szpitala, poszkodowana nie musiałaby poddać się operacji rekonstrukcyjnej oraz rehabilitacji, i nie poniosłaby związanych z nimi znacznych kosztów.

Choć początkowo ubezpieczyciel powołując się na przedawnienie roszczeń poszkodowanej odmówił wypłaty świadczeń, to na skutek reklamacji zmienił swoje stanowisko i uznał całość roszczeń poszkodowanej odnoszących się do kosztów operacji oraz konsultacji lekarskich i rehabilitacji, wypłacając na rzecz Klientki kancelarii odszkodowanie w wysokości ponad 60 tys. zł.

Poszkodowaną reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz aplikantka radcowska Aneta Mistarz.

Inne wygrane sprawy

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...