11 grudnia 2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla rowerzysty

W dniu 10 grudnia 2020 r. w jednej ze spraw prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Krakowie został wydany wyrok dotyczący roszczeń naszego klienta wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Podstawą dochodzonych kwot był nietypowy wypadek.
Nasz klient, poruszając się prawidłowo rowerem został uderzony przez nagle otwarte przez wysiadającego z samochodu kierowcę drzwi auta. W wyniku zdarzenia rowerzysta doznał rozległych obrażeń głowy i kręgosłupa. Encefalopatia pourazowa, jak również urazy kręgosłupa dzięki intensywnej rehabilitacji w dużym stopniu z biegiem czasu ustąpiły.


Orzekający Sąd zasądził kwotę 189.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przyjmując, że należną kwotą rekompensaty jest kwota 200.000,00 zł. Ubezpieczyciel przed procesem wypłacił bowiem dobrowolnie 11.000,00 zł. Dodatkowo, za zasadne zostało uznane odszkodowanie dla rowerzysty za poniesione koszty leczenia w wysokości ponad 35.000,00 zł. Oprócz tego zasądzono rentę miesięczną celem pokrycia wydatków na rehabilitację, a także ustalono odpowiedzialność ubezpieczyciela na przyszłość za poniesione przez poszkodowanego szkody, które mogą się dopiero ujawnić. Od wszystkich kwot zostały także zasądzone odsetki za opóźnienie za czas trwania procesu, co na dzień dzisiejszy przekłada się na kwotę ponad 85.000,00 zł należną poszkodowanemu. Na rzecz naszego klienta zasądzono także zwrot kosztów procesu w kwocie ponad 21.000,00 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowanego w procesie reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy