16 grudnia 2020

Nierozpoznany skręt jądra

Sąd Okręgowy w Krakowie po ponad 6 latach trwania procesu zamknął rozprawę i wydał korzystny dla poszkodowanego pacjenta wyrok.
Pacjent, reprezentowany w procesie przez kancelarię BFP, otrzyma na mocy wyroku kwotę 50.000,00 zł zadośćuczynienia z odsetkami za czas trwania procesu.

Na skutek niewdrożenia przez pozwany szpital odpowiedniej diagnostyki i leczenia operacyjnego, poszkodowany, młody mężczyzna, doznał dotkliwej szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

U poszkodowanego wystąpił skręt jądra, co - na skutek błędów popełnionych przez lekarzy – nie zostało na czas rozpoznane. Choć ostatecznie udało się uniknąć amputacji narządu, to obserwuje się jego postępujący zanik. Poszkodowany pacjent wskutek przebytych doświadczeń doznał silnego załamania psychicznego. Doznany przez poszkodowanego łączny uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym został oszacowany przez opiniujących na zlecenie sądu specjalistów na poziomie 30 %.

W okolicznościach sprawy, mimo wygranej co do zasady, kwotę zadośćuczynienia przyznaną poszkodowanemu przez Sąd Okręgowy uznajemy za rażąco zaniżoną i rozstrzygniecie Sądu w tym zakresie będzie stanowiło przedmiot naszej apelacji.

Poszkodowanego pacjenta reprezentowała mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy