15 stycznia 2021

Ugoda – okołoporodowe uszkodzenie krocza

W dniu 15 stycznia 2021 r. została zawarta ugoda, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości 200.000,00 zł.
Sprawa dotyczyła nierozpoznania doznanego przez Poszkodowaną okołoporodowego uszkodzenia krocza IV stopnia – obejmującego uraz mięśni krocza, zwieraczy odbytu oraz błony śluzowej odbytu i odbytnicy. Personel medyczny Szpitala błędnie zakwalifikował doznany przez Poszkodowaną uraz okołoporodowy jako uszkodzenie krocza III stopnia, a więc jako uraz obejmujący uszkodzenie mięśni krocza oraz zwieraczy odbytu, co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego chirurgicznego zaopatrzenia doznanego przez Poszkodowaną urazu okołoporodowego.

W konsekwencji błędów personelu medycznego doszło do opóźnionego zaopatrzenia błony śluzowej odbytnicy, co doprowadziło do znacznego rozstroju zdrowia Poszkodowanej – w tym powstania przetoki odbytniczo-pochwowej oraz konieczności wyłonienia stomii jelitowej i wdrożenia żywienia pozajelitowego, a w efekcie również znacznego wydłużenia procesu leczenia Poszkodowanej, w skład którego weszło aż 8 zabiegów operacyjnych.

Na skutek skierowanego przez naszą kancelarię wezwania do zapłaty, ubezpieczyciel podmiotu leczniczego uznał swoją odpowiedzialność za błędy popełnione przez personel medyczny ubezpieczonego Szpitala. W efekcie negocjacji przeprowadzonych przez naszą kancelarię, w sprawie ostatecznie doszło do zawarcia ugody i wypłaty na rzecz naszej Klientki odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

Sprawę prowadziła mec. Jolanta Budzowska oraz aplikantka radcowska Anna Znachowska.

Inne wygrane sprawy