21 kwietnia 2022

Ciało obce w jamie brzusznej - ugoda z ubezpieczycielem

W kwietniu 2022 r. zawarliśmy ugodę, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki kwotę 115.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za pozostawienie po operacji ginekologicznej ciała obcego, którym była chusta operacyjna.
W doktrynie i orzecznictwie niewłaściwe zachowanie zespołu medycznego polegające na pozostawieniu w polu operacyjnym ciał obcych, tj. kompresów, tamponów, chust czy narzędzi i materiałów chirurgicznych jest kwalifikowane jako niedopełnienie obowiązku dołożenia należytej staranności w czynnościach leczniczych i niedbalstwo personelu medycznego. Taki też zarzut postawiła kancelaria BFP, z którym zgodził się ubezpieczyciel placówki wykonującej zabieg. Uznał, że pozostawienie chusty operacyjnej w jamie brzusznej stanowiło niedołożenie należytej staranności w czasie udzielania świadczeń medycznych.

Z chustą operacyjną poszkodowana pacjentka żyła przez ponad 9 lat. W tym czasie zmagała się ze złym samopoczuciem oraz różnymi dolegliwościami bólowymi brzucha oraz układu pokarmowego, które w miarę upływu czasu przybrały na sile.

Dolegliwości spowodowały, że pacjentka zaczęła podejrzewać u siebie chorobę nowotworową. Rozpoczęła intensywną diagnostykę w tym kierunku. Ostatecznie klientka została skierowana na operację z rozpoznaniem guza narządu rodnego, który śródoperacyjnie okazał się być fragmentami chusty operacyjnej. Usunięcie ciała obcego pozwoliło na ustalenie niewyjaśnionych dotąd przyczyn dolegliwości pacjentki.

Po przeprowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem szpitala, zawarliśmy ugodę, w ramach której ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej zadośćuczynienie (w tym zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta) w łącznej kwocie 115.000,00 zł.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy